Noun คือ อะไร

Noun คือ อะไร

Noun คือ อะไร

คำบรรยาย 1: คำนามคืออะไร

คำนาม (Noun) คือ หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของประโยค ทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ คำนามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • คำนามสามัญ คือ คำนามที่เรียกชื่อสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ โดยทั่วไป เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว บ้าน เมือง ความรัก ความสุข
 • คำนามเฉพาะ คือ คำนามที่เรียกชื่อสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ เฉพาะเจาะจง เช่น ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ ความรักแท้
 • คำนามนับได้ คือ คำนามที่สามารถนับจำนวนได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนับไม่ได้ คือ คำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ เช่น น้ำ อากาศ ความรัก ความสุข
 • คำนามนามธรรม คือ คำนามที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความรัก ความสุข ความเศร้า ความโกรธ

คำบรรยาย 2: หน้าที่ของคำนาม

คำนามทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ ในประโยค ทำหน้าที่เป็นประธาน (Subject) ของประโยค ทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ของประโยค ทำหน้าที่เป็นกรรมวิเศษ (Adverbial Object) ของประโยค ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม (Complement) ของประโยค และทำหน้าที่เป็นบทขยาย (Adjective) ของคำนามหรือสรรพนาม

Table of Contents

คำบรรยาย 3: ชนิดของคำนาม

See also  อะไร คือ Electronegativity

คำนามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของสิ่งของหรือนามธรรมที่ชื่อนั้นแทนได้ ดังนี้

 • คำนามนามพหูพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของหรือนามธรรมมากกว่าหนึ่งสิ่ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนามเอกพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของหรือนามธรรมเพียงสิ่งเดียว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนามนับได้ คือ คำนามที่สามารถนับจำนวนได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนามนับไม่ได้ คือ คำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ เช่น น้ำ อากาศ ความรัก ความสุข
 • คำนามนามนามธรรม คือ คำนามที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความรัก ความสุข ความเศร้า ความโกรธ

คำบรรยาย 4: การใช้คำนาม

การใช้คำนามในประโยค มีหลักการใช้ดังนี้

 • คำนามเป็นประธาน เป็นประธานของประโยค ทำหน้าที่แสดงการกระทำของกริยา เช่น โต๊ะ ตั้งอยู่
 • คำนามเป็นกรรม เป็นกรรมของประโยค ทำหน้าที่รับการกระทำของกริยา เช่น ฉัน รัก เธอ
 • คำนามเป็นกรรมวิเศษ เป็นกรรมวิเศษของประโยค ทำหน้าที่บอกสถานที่ เวลา วิธี สาเหตุ หรือความมุ่งหมายของการกระทำของกริยา เช่น ฉัน กินข้าว ในห้อง
 • คำนามเป็นส่วนเติมเต็ม เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค ทำหน้าที่บอกลักษณะของประธานหรือกรรม เช่น โต๊ะ ตัวนี้ ใหญ่
 • คำนามเป็นบทขยาย เป็นบทขยายของคำนามหรือสรรพนาม ทำหน้าที่บอกลักษณะของคำนามหรือสรรพนาม เช่น สุนัข ตัวนั้น น่ารัก

คำบรรยาย 5: การผันคำนาม

คำนามสามารถผันได้ทั้งรูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ ดังนี้

 • คำนามเอกพจน์

  • นามนับได้ เติม "-s" หรือ "-es" ท้ายคำ เช่น โต๊ะ – โต๊ะs สุนัข – สุนัขes
  • นามนับไม่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลงรูป เช่น น้ำ – น้ำ ความรัก – ความรัก
 • คำนามพหูพจน์

  • นามนับได้ เติม "-s" หรือ "-es" ท้ายคำ เช่น โต๊ะ – โต๊ะs สุนัข – สุนัขes
  • นามนับไม่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลงรูป เช่น น้ำ – น้ำ ความรัก – ความรัก

สรุป

คำนามเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของประโยค ทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ คำนามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของสิ่งของหรือนามธรรมที่ชื่อนั้นแทนได้ การใช้คำนามในประโยค มีหลักการใช้ดังนี้

 • คำนามเป็นประธาน เป็นประธานของประโยค ทำหน้าที่แสดงการกระทำของกริยา
 • คำนามเป็นกรรม เป็นกรรมของประโยค ทำหน้าที่รับการกระทำของ

WebNoun คือ.อะไร? Noun คือ คำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของประเภทหนึ่ง สิ่งนั้นๆ อาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ปรากฏการณ์ สถานที่ หรือแนวคิดก็ได้ … WebNoun คืออะไร? Noun คือ คำนามภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของประโยค ที่ใช้เพื่อระบุชื่อของคน สถานที่ สิ่งของ ความคิดเห็น หรือความ …

Nouns

Noun คือ อะไร

Source: www.vocabularypage.com

การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

Noun คือ อะไร

Source: www.tonamorn.com

Past of speech: 1.Noun

Noun คือ อะไร

Source: sirima-blogger.blogspot.com

Noun – YouTube

Noun คือ อะไร

Source: www.youtube.com

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร | noun คำ

Noun คือ อะไร

Source: maxfit.vn

Past of speech: 1.Noun

Noun คือ อะไร

Source: sirima-blogger.blogspot.com

Proper Nouns List | What is a Proper Noun? | ESL Kids World

Noun คือ อะไร

Source: eslkidsworld.com

คำนาม Noun คืออะไร ใช้แบบไหน… – English by KruYell | Facebook

Noun คือ อะไร

Source: www.facebook.com

See also  อะไร คือ Visual

What is Noun? – YouTube

Noun คือ อะไร

Source: www.youtube.com

VocabularyPage.com: What is a Noun?

Noun คือ อะไร

Source: www.vocabularypage.com

Noun คือ อะไร, เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร, 15.72 MB, 11:27, 73,469, PANG English Channel, 2021-02-28T11:56:58.000000Z, 9, Nouns, www.vocabularypage.com, 1100 x 1000, jpeg, nouns noun vocabularypage person definition kids word thing words english grammar lessons verbs refers table vocabulary teaching learn book visit, 10, noun-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Noun คือ อะไร. WebNoun คืออะไร? Noun คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งที่จับต้องได้อย่างชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ไปจนถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างอารมณ์ …

#PartofSpeech​ คืออะไร ?
วันนี้ขอเสนอหัวข้อที่ถือว่าเป็นหัวใจของภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ คือ Part of Speech
1. ทำไมเราต้องทำความรู้จัก Part of Speech
2. Part of Speech คืออะไร ?
3. Part of Speech มีกี่ชนิด
4. แต่ละชนิดคืออะไร พร้อมตัวอย่าง
CR.Ajarn Suparada
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี!
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 youtube.com/watch?v=IHu-KZYgki4&t=5s

📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8

📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA&t=10s

📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s

📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA&t=82s

📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k

📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉 youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q&t=3s

📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 youtube.com/watch?v=AnA-Tb-RFCE

📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 youtube.com/watch?v=AnA-Tb-RFCE

📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg&t=2s

Nouns

WebNoun คืออะไร? Noun คือ คำนามภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของประโยค ที่ใช้เพื่อระบุชื่อของคน สถานที่ สิ่งของ ความคิดเห็น หรือความ …

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร

Source: Youtube.com

Noun คือ คำนาม แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทนะ

Noun คือ คำนาม แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทนะ

Source: Youtube.com

Nouns คืออะไร มีกี่ประเภท | ภาษาอังกฤษ กับครูพี่หนู

Nouns คืออะไร มีกี่ประเภท | ภาษาอังกฤษ กับครูพี่หนู

Source: Youtube.com

ติว TOEIC : วิธีสังเกตคำนาม (Noun) แบบง่ายๆ

ติว TOEIC : วิธีสังเกตคำนาม (Noun) แบบง่ายๆ

Source: Youtube.com

[DAY 1] ติวคำนาม พื้นฐานเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC | ติวฟรี Lockdown TOEIC 14 วันกับครูดิว

[DAY 1] ติวคำนาม พื้นฐานเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC | ติวฟรี Lockdown TOEIC 14 วันกับครูดิว

Source: Youtube.com

[ภาษาอังกฤษ] เทคนิค ช่วยเข้าใจภาษาอังกฤษ Nouns, Pronouns, Adjectives, Adverbs | WINNER TUTOR

[ภาษาอังกฤษ] เทคนิค ช่วยเข้าใจภาษาอังกฤษ Nouns, Pronouns, Adjectives, Adverbs | WINNER TUTOR

Source: Youtube.com

See also  Verb ช่อง 3 คือ อะไร

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)

Source: Youtube.com

คำนานพหูพจน์ ที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิม (irregular plural noun) | Eng ลั่น [by We Mahidol]

คำนานพหูพจน์ ที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิม (irregular plural noun) | Eng ลั่น [by We Mahidol]

Source: Youtube.com

สรุป Noun พร้อมแบบฝึกหัด | Kru P'June

สรุป Noun พร้อมแบบฝึกหัด | Kru P'June

Source: Youtube.com

Uncountable noun คือ อะไร -อะไรNoun คือ อะไร ครบทุกความรู้เกี่ยวกับ Noun (คำนาม) ในภาษาอังกฤษ

Uncountable noun คือ อะไร Noun เป็นส่วนไวยากรณ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฐานความรู้พื้นฐานเพื่อให้คุณพิชิตภาษานี้ได้อย่างง่ายดาย บทความวันนี้ ELSA Speak หวังว่าผู้เรียนจะมีข้อมูลและเข้าใจ noun คือ อะไร? อย่าพลาดความรู้เกี่ยวกับ Noun ในบทความนี้นะ! ซื้อ ELSA Pro ลดสูงสุดถึง 80% สารบัญ ความหมายของ Noun ในภาษาอังกฤษและหน้าที่ของ Noun Noun phrase คือ อะไร.

Noun phrase คือ อะไร Noun คืออะไร มีการใช้อย่างไร | Meowdemy

Noun phrase คือ อะไร Noun (คำนาม) คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ กิจกรรม เหตุการณ์ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม ยกตัวอย่างเช่น ชื่อคน ชื่อสัตว์ ชื่อสถานที่ John – จอห์น Garfield – การ์ฟีลด์ Chiang Mai – จังหวัดเชียงใหม่ Doi Inthanon – ดอยอินทนนท์ Siam Paragon – ห้างสยามพารากอน Suvarnabhumi Airport – สนามบินสุวรรณภูมิ Compound noun คือ อะไร.

Compound noun คือ อะไร

Compound noun คือ อะไร Noun คือ ตัวอย่าง.

Noun คือ ตัวอย่าง

Noun คือ ตัวอย่าง Noun คือ อะไร.

Noun คือ อะไร

Noun คือ อะไร Noun คือ ตัวอย่าง.

owledge › contentGrammar: Noun คำนามในภาษาอังกฤษ

คำนาม (Noun) คือ คำที่ใช้เรียกแทนคน สัตว์ สิ่งของ สามารถแบ่งคำนามออกได้ตามประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ Proper Nouns (คำนามชี้เฉพาะ) Proper Nouns เป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของ Common Noun จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประโยค เช่น ชื่อคน (Person Name) เช่น Somsak, Tom, Daeng .

› grammarNoun (คำนาม)

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun (คำนาม) ตอบข้อสงสัยภาษาอังกฤษ : noun คืออะไร, noun ใช้อย่างไร, noun มีกี่ประเภท. คำนามในภาษาอังกฤษมีมากมายหลาก , .

.

.

.

.

› grammarNoun คืออะไร สรุปคำนามภาษาอังกฤษ Grammar พื้นฐานที่ต้องรู้

Noun หรือ คำนาม คือคำภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ อย่างเช่น อารมณ์ ความคิด ฯลฯ ตัวอย่างคำนามเช่น Tony โทนี่ (ชื่อคน), boy เด็กผู้ชาย (คน), table โต๊ะ (สิ่งของ), Bangkok กรุงเทพ (สถานที่), cat แมว (สัตว์), kindness ความกรุณา (คุณสมบัติ) เป็นต้น Noun มีอะไรบ้าง .

.

ar › nounNoun คืออะไร? รู้จักคำนามภาษาอังกฤษ [ฉบับละเอียด]

Noun คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งที่จับต้องได้อย่างชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ไปจนถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างอารมณ์ ความคิด เป็นต้น ซึ่งเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ Noun ที่เราต้องรู้มีอยู่ทั้งหมด 3 เรื่องครับ 1. ความเป็นเอกพจน์และพหูพจน์ Count nouns คือ อะไร.

Count nouns คือ อะไร un คืออะไร? รู้จักคำนามภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานให้แน่นพร้อมสอบ

Count nouns คือ อะไร Noun (คำนาม) คือคำที่ใช้ในการเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อารมณ์ ความคิด เป็นต้น ทำหน้าที่หลักเป็นประธาน (Subject) หรือกรรม (Object) ของประโยค ซึ่งคำนามส่วนมากนั้นจะมาพร้อมกับ Adjective ที่มาทำหน้าที่ขยายคำนาม เพื่อให้คำนามคำนั้นมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีความเจาะจงมากขึ้นนั่นเอง Noun มีอะไรบ้าง Uncountable noun คือ อะไร.