Quoted คือ อะไร

Quoted คือ อะไร

Quoted คืออะไร

Introduction

Quoted เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายได้สองอย่าง ความหมายแรกคือ "อ้างอิง" ซึ่งหมายถึงการนำคำพูดหรือข้อความของผู้อื่นมากล่าวซ้ำ โดยมักระบุที่มาของข้อความนั้นด้วยเครื่องหมายคำพูดหรือบรรณานุกรม ความหมายที่สองคือ "ราคาที่เสนอ" ซึ่งหมายถึงราคาที่บริษัทหรือบุคคลหนึ่งเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

ความหมายของ Quoted

ความหมายที่ 1: อ้างอิง

ในความหมายที่ 1 Quoted หมายถึงการนำคำพูดหรือข้อความของผู้อื่นมากล่าวซ้ำ โดยมักระบุที่มาของข้อความนั้นด้วยเครื่องหมายคำพูดหรือบรรณานุกรม การอ้างอิงมักใช้เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งหรือเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น

Table of Contents

ตัวอย่างการใช้ Quoted ในความหมายที่ 1

 • "ฉันเห็นเขาพูดว่า ‘โลกนี้น่าอยู่’" (การอ้างคำพูดของบุคคลอื่น)
 • "ตามคำกล่าวของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ‘ความเงียบของความดีคือความชั่วร้ายที่ชั่วร้ายที่สุด’" (การอ้างคำกล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียง)
 • "ฉันอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้ว่า ‘น้ำแข็งจะละลายเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง’" (การอ้างข้อความจากแหล่งข้อมูล)

ความหมายที่ 2: ราคาที่เสนอ

ในความหมายที่ 2 Quoted หมายถึงราคาที่บริษัทหรือบุคคลหนึ่งเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ราคาที่เสนอมักใช้เพื่อเปรียบเทียบกับราคาจากบริษัทหรือบุคคลอื่น

ตัวอย่างการใช้ Quoted ในความหมายที่ 2

 • "ฉันขอใบเสนอราคาสำหรับงานตกแต่งบ้าน"
 • "เราได้รับใบเสนอราคาจากสามบริษัทแล้ว"
 • "ราคาที่เสนอสำหรับงานนั้นอยู่ในงบประมาณของเรา"

ไซโลคำหลัก

ไซโลคำหลักของบทความนี้ ได้แก่ "Quoted", "อ้างอิง", "ราคาที่เสนอ"

เนื้อหา

ความหมายของ Quoted

เราได้กล่าวถึงความหมายของ Quoted ไปแล้วในหัวข้อ Introduction ในที่นี้เราจะมาอธิบายความหมายของ Quoted แต่ละความหมายเพิ่มเติม

ความหมายที่ 1: อ้างอิง

การอ้างอิงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและการศึกษา การอ้างอิงช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใดและเชื่อถือได้หรือไม่ การอ้างอิงยังช่วยให้ผู้เขียนแสดงความเคารพต่อเจ้าของความคิดหรือผลงาน

มีวิธีอ้างอิงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งข้อมูล ตัวอย่างวิธีอ้างอิง ได้แก่

 • การอ้างอิงโดยใช้เครื่องหมายคำพูด: วิธีนี้ใช้สำหรับอ้างอิงคำพูดหรือข้อความโดยตรง
 • การอ้างอิงโดยใช้บรรณานุกรม: วิธีนี้ใช้สำหรับอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร เช่น หนังสือ บทความ หรือเว็บไซต์
See also  อะไร คือ Dolby Vision

ความหมายที่ 2: ราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ราคาที่เสนอมักมาจากบริษัทหรือบุคคลที่เป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนั้น

ในการขอใบเสนอราคา ผู้ซื้อหรือลูกค้าควรระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อหรือใช้บริการ รวมถึงปริมาณที่ต้องการซื้อหรือใช้บริการ

ประโยชน์ของ Quoted

Quoted มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้ง: การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้งของผู้เขียน
 • แสดงความคิดเห็นของผู้อื่น: การอ้างอิงจากบุคคลอื่นสามารถช่วยแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่าง
 • เปรียบเทียบราคา: การเปรียบเทียบราคาจากบริษัทหรือบุคคลต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้ซื้อหรือลูกค้าตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

บทสรุป

Quoted เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายได้สองอย่าง ความหมายแรกคือ "อ้างอิง" ซึ่งหมายถึงการนำคำพูดหรือข้อความของผู้อื่นมากล่าวซ้ำ ความหมายที่สองคือ "ราคาที่เสนอ" ซึ่งหมายถึงราคาที่บริษัทหรือบุคคลหนึ่งเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

การเข้าใจความหมายและประโยชน์ของ Quoted จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสื่อสารและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Webquote คืออะไร quote แปลว่าอะไร quote มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร ค้นหาคำศัพท์ แปล … Webการแปลของ "quote" ใน ภาษาไทย คืออะไร? en. volume_up. quote = th ยกคำพูดมา. คำแปล คำนิยาม ชื่อพ้อง กริยาสามช่อง เสียงอ่าน แปล สำนวน open_in_new. EN. WebFrom The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Quotation \Quo*ta"tion\ (kw[-o]*t[=a]"sh[u^]n), n. [From {Quote}.] 1. The act of quoting or citing.. Webmis quote. (vt) กล่าวอ้างผิด, คัดมาผิด. quote. (vt) อ้างอิง, อ้าง, ยกคำพูดมา. ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**. To quote an old Latin phrase … Webการแปลของ "quotation" ใน ภาษาไทย คืออะไร? en. volume_up. … In contrast to the nominal typographic purpose of quotation marks, the enclosed words are not necessarily quoted. Webค้นหาคำศัพท์ quoted คืออะไร? ดูความหมายของ พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบคำศัพท์ เน้นแยกสีตัวอักษรภาษา …

Coding คืออะไร?

Quoted คือ อะไร

Source: thn261788.blogspot.com

ฟิลเลอร์แก้มตอบ คืออะไร ? ช่วยแก้ไขปัญหาฟิลเลอร์แก้มตอบจริงหรือไม่

Quoted คือ อะไร

Source: www.thaitopclinic.com

ยูนิคอร์น ในวงการ Startup คืออะไร ? | startup คืออะไร | เคล็ดลับออนไลน์

Quoted คือ อะไร

Source: cheerthaipower.com

ระเบียบวิธีวิจัย 1 (Research Methodology) : Ep.1 วิจัยคืออะไร | ข่าวสาร

Quoted คือ อะไร

Source: th.kienthuccuatoi.com

Q&A: Conversion คืออะไร? | Bankchatchadol.com | conversion คือ

Quoted คือ อะไร

Source: tips.zcongnghe.com

[สรุป] หุ้นคืออะไร ซื้อขายกันยังไง และสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้

Quoted คือ อะไร

Source: finstreet.co

[สรุป] หุ้นคืออะไร ซื้อขายกันยังไง และสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้

Quoted คือ อะไร

Source: finstreet.co

การตลาดออนไลน์ Online Marketing คืออะไร | การตลาดออนไลน์ คือ | อัพเดท

Quoted คือ อะไร

Source: tips.zcongnghe.com

ภาครัฐและประชาชนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเดินหน้าประเทศตาม พ.ร.บ.

Quoted คือ อะไร

Source: www.dga.or.th

สอบท้องถิ่นคืออะไร ไขข้อข้องใจ ข้อสงสัยการสอบท้องถิ่น รวมทุกคำถาม

Quoted คือ อะไร

Source: limberbutt.com

Quoted คือ อะไร, ใช้ Quotation Marks ยังไงเนี่ย, 9.29 MB, 06:46, 635, Ajarn KJ, 2017-01-26T10:00:02.000000Z, 9, Coding คืออะไร?, thn261788.blogspot.com, 800 x 1200, jpeg, , 10, quoted-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Quoted คือ อะไร. Webquoted: From the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted. quoted: He quoted some famous proverbs from the Bible. quoted: I quoted some famous phrases in my book. quoted: My father used to write letters that. Web[1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: quote n 1: a punctuation mark used to attribute the enclosed text to someone else [syn: {quotation mark}, {quote}, {inverted. Webquote. คำกริยา quotes; quoted; quoted; quoting. (โควต-ท) quote หมายความว่า. 1 (transitive verb) อ้างอิงถึง (คำพูดหนึ่ง หรือ ข้อความหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งหรือจากคำพูด …

See also  Smes คือ อะไร

สวัสดีครับ ขอเชินมา “เรียน” การใช้ quotation marks ให้ “ถูกต้อง” นะครับ

Coding คืออะไร?

Webmis quote. (vt) กล่าวอ้างผิด, คัดมาผิด. quote. (vt) อ้างอิง, อ้าง, ยกคำพูดมา. ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**. To quote an old Latin phrase … Webการแปลของ "quotation" ใน ภาษาไทย คืออะไร? en. volume_up. … In contrast to the nominal typographic purpose of quotation marks, the enclosed words are not necessarily quoted. Webค้นหาคำศัพท์ quoted คืออะไร? ดูความหมายของ พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบคำศัพท์ เน้นแยกสีตัวอักษรภาษา …

ใช้ Quotation Marks ยังไงเนี่ย

ใช้ Quotation Marks ยังไงเนี่ย

Source: Youtube.com

Quotation คืออะไร.. คลิปนี้มีคำตอบ แถม! ออกใบเสนอราคาง่ายๆผ่านมือถือด้วย #venio #trendingshorts

Quotation คืออะไร.. คลิปนี้มีคำตอบ แถม! ออกใบเสนอราคาง่ายๆผ่านมือถือด้วย #venio #trendingshorts

Source: Youtube.com

ขั้นตอนการทำ ใบเสนอราคา Quotation

ขั้นตอนการทำ ใบเสนอราคา Quotation

Source: Youtube.com

Original Paper VS Quoted Paper | ศ ดร พญ เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์

Original Paper VS Quoted Paper | ศ ดร พญ เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์

Source: Youtube.com

(2) เครื่องหมายคำพูด Quotation marks – KPBL Tv @blogTV W14D33

(2) เครื่องหมายคำพูด Quotation marks - KPBL Tv @blogTV W14D33

Source: Youtube.com

MANUAL: QUOTATION – ใบเสนอราคา

MANUAL: QUOTATION - ใบเสนอราคา

Source: Youtube.com

ข้อมูลตอบคำถามสัมภาษณ์งาน Sales กับ Quotation และ Cost breakdown

ข้อมูลตอบคำถามสัมภาษณ์งาน Sales กับ Quotation และ Cost breakdown

Source: Youtube.com

งาน Sales กับ คำว่า RFQ (Request For Quotation)

งาน Sales กับ คำว่า RFQ (Request For Quotation)

Source: Youtube.com

[THAISUB] 94 line & Jungkook (BTS) – Quotation Mark (따옴표) | #BT_SUBTHAI

[THAISUB] 94 line & Jungkook (BTS) - Quotation Mark (따옴표) | #BT_SUBTHAI

Source: Youtube.com

quotequote แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

Quote usually signifies to reproduce another’s words; it is also used to indicate an appeal to some one as an authority, without adducing his exact words. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Quote \Quote\ (kw [=o]t), n. A note upon an author.

quotedquoted แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

quoted: From the menu-bar’s “Reply” select “create follow-up message”. The message you reply to is quoted. quoted: He quoted some famous proverbs from the Bible. quoted: I quoted some famous phrases in my book. quoted: My father used to write letters that quoted from Shakespeare. quoted: Please note that we have quoted the lowest possible price ,

See also  อะไร คือ What

e แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ – Dr. Krok

1 (transitive verb) อ้างอิงถึง (คำพูดหนึ่ง หรือ ข้อความหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งหรือจากคำพูดของใครคนหนึ่ง) ตัวอย่าง The priest quoted a short passage from the Bible. อธิบายหรือแปลว่า บาทหลวงอ้างอิงถึงข้อความสั้น ๆ จากคัมภีร์ไบเบิล – ซึ่งคือพูดข้อความที่อ้างอิงมาจากคัมภีร์ไบเบิล 2 (intransitive verb) อ้างอิงคำพูด หรือ อ้างอิงข้อความ

-sedthabut › searchquote คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …

quote คืออะไร quote แปลว่าอะไร quote มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ

hai › quoteQUOTE – คำแปลของภาษาไทย – พจนานุกรม bab.la

คำแปล EN quote [ quoted|quoted] {คำกริยา} volume_up quote ยกคำพูดมา {กริยา} quote เสนอราคา {กริยา} EN quote {คำนาม} volume_up quote คำอ้างอิง {น.} ตัวอย่างภาษาเดียว English วิธีใช้ “quote” ในประโยค more_vert The quote above suggests that we can think of holdover in synchronization applications as analogous to running on backup power. more_vert

*quote**quote* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

See {Quota}.] [Formerly written also {cote}.] 1. To cite, as a passage from some author; to name, repeat, or adduce, as a passage from an author or speaker, by way of authority or illustration; as, to quote a passage from Homer. [1913 Webster] 2.