ข้อสอบ เรื่อง การ ค้า ระหว่าง ประเทศ พร้อม เฉลย

ฉันไม่แน่ใจว่าคุณต้องการข้อสอบเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่มีเฉลยโดยละเอียดและไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม แต่ฉันพบว่ามีแบบทดสอบเรื่องการค้าระหว่างประเทศใน Quizizz ที่มี 27 ข้อ และแนวข้อสอบเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศใน knjt.co.th ที่มี 15 ข้อ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อฝึกฝนความรู้ของคุณได้

: https://quizizz.com/admin/quiz/5da84d22c3e3c5001ad37bf2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
: https://www.knjt.co.th/quiz/play/1595

วิดีโอเต็มรูปแบบของข้อสอบ เรื่อง การ ค้า ระหว่าง ประเทศ พร้อม เฉลย

ข้อสอบ เรื่อง การ ค้า ระหว่าง ประเทศ พร้อม เฉลย

See also  โก โรตี แฟ รน ไช ส์ ราคา