ความ อดทน คือ อะไร

ความอดทน หมายถึง การรักษาสภาวะปกติของตนเองไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่น ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะมีสิ่งร้ายหรือดีมากระทบเรา .

เช่น การอดทนต่อความเจ็บปวดหรือป่วยไข้ แม้อาการจะหนักก็หาได้ปริปากบ่น หรือแสดงออกแต่อย่างใดเลย.

ความ อดทน คือ อะไร .

: [ความอดทน – มัดใจ | THINK TODAY | LINE TODAY](https://today.line.me/th/v2/article/nED2jM)
: [ความอดทน – Wikipedia](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2)
: [การสอนให้มีความอดทนรอคอยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์](http://www.thairath.co.th/content/318249)
: [Few Steps – ก้าวสั้นๆ แต่ไปเรื่อยๆ](https://myifew.com/1195/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/)
: [ความอดทนเส้นทางสู่สวรรค์](https://www.islammore.com/view/3147)
ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม . ความอดทนเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ซึ่งมีขึ้นและมีลง มันพัฒนาตัวมันเองโดยความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล.

: Longdo Dictionary. (n.d.). ความอดทน. Retrieved August 9, 2023, from https://dict.longdo.com/search/*%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%99*
: ISLAMMORE. (n.d.). รูปแบบของความอดทน. Retrieved August 9, 2023, from https://www.islammore.com/view/3725
: Few Steps. (n.d.). ความอดทน คือ อะไร. Retrieved August 9, 2023, from https://myifew.com/1195/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/

ความ อดทน คือ อะไร เข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด ความ อดทน คือ อะไร แตกต่าง บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ ความอดทน หมายถึง การรักษาสภาวะปกติของตนเองไว้ได้เรียนรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ความ อดทน คือ อะไร วิดีโอ

ความ อดทน คือ อะไร

See also  กาแฟ เน ส กาแฟ