ปะการัง เป็น สิ่ง มี ชีวิต ประเภท ใด

วิดีโอเต็มรูปแบบของปะการัง เป็น สิ่ง มี ชีวิต ประเภท ใด

ปะการัง เป็น สิ่ง มี ชีวิต ประเภท ใด

สิ่งมีชีวิตประเภทปะการังจัดอยู่ในชั้นแอนโธซัว และจัดเป็นพวกดอกไม้ทะเล มีขนาดเล็กเรียกว่าโพลิฟ แต่จะอาศัยรวมกันอยู่เป็นโคโลนีที่ประกอบไปด้วยโพลิฟเดี่ยว ๆ จำนวนมาก เป็นกลุ่มที่สร้างแนวปะการังที่สำคัญพบในทะเลเขตร้อนที่สามารถดึงสารแคลเซียมคาร์บอเนต จากน้ำทะเล มาสร้างเป็นโครงสร้างแข็งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ .
ปะการังเป็นสัตว์ทะเลประเภทหนึ่ง ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีโครงสร้างภายนอกเป็นหินปูนห่อหุ้มตัวอันอ่อนนุ่มของปะการังไว้เป็นชั้นนอก โครงสร้างหินปูนนี้เกิดจากชีวิตเล็กๆ ของปะการังได้สร้างขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ เป็นแผ่น เป็นก้อนหรือมีกิ่งก้าน และแผ่ขยายไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นแนวปะการังอยู่ใต้ท้องทะเล .

รับทราบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร ปะการัง เป็น สิ่ง มี ชีวิต ประเภท ใด เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน สำรวจ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งมีชีวิตประเภทปะการังจัดอยู่ในชั้นแอนโธซัว และจัดเป็นพวกดอกไม้ทะเล มีขนาดเล็กเรียกว่าโพลิฟ ค้นพบวิธีที่จะ ปรับปรุงความสามารถ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  ประโยชน์ ของ เซลล์ อิ เล็ก โทร ไล ต์