มาตรา ตัวสะกด ป. 4

มาตรา ตัวสะกด ป. 4 ค่ะ

มาตรา ตัวสะกด คือ เสียงพยัญชนะสุดท้ายของพยางค์หรือคำ แบ่งเป็น 8 มาตรา ได้แก่
1. แม่กก
2. แม่กง
3. แม่กด
4. แม่กบ
5. แม่กน
6. แม่กม
7. แม่เกย
8. แม่เกอว

โดยในแต่ละมาตราจะมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดต่างๆ เช่นใน แม่กก เป็น ก,ข,ค,ฆ เป็นต้น .

หากท่านต้องการเขียน มาตรา ตัวสะกด ป.4 โดยประกอบด้วยอย่างน้อย 10 โดยไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่องและ

หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านค่ะ 🙏
ขออธิบายเกี่ยวกับ มาตราตัวสะกด ป. 4 โดยละเอียดโดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม

มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมี 8 มาตรา โดยแม่กกคือคำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด แม่กงคือคำที่มี ง เป็นตัวสะกด และแม่กดคือคำที่มี จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ติ ตุ ตร ถ ท ธ รถ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด .

🙏

มาตรา ตัวสะกด ป. 4 สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น มาตรา ตัวสะกด ป. 4 ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ มาตรา ตัวสะกด ป. 4 ค่ะ มาตรา ตัวสะกด คือ เสียงพยัญชนะสุดท้ายของพยางค์หรือคำ แบ่งเป็น 8 มาตรา ได้แก่ หลากหลาย ที่คุณสนใจ

ดูมาตรา ตัวสะกด ป. 4 ต่อไปนี้

มาตรา ตัวสะกด ป. 4

See also  งาน ทัศน ศิลป์ ของ ไทย ใน แต่ละ ยุค สมัย