ความ สามารถ ใน การ ละลาย ของ สาร

วิดีโอเต็มรูปแบบของความ สามารถ ใน การ ละลาย ของ สาร

ความ สามารถ ใน การ ละลาย ของ สาร

สารที่ละลายได้เป็นสารที่มีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้ โดยสภาพการละลายของสารละลายมีขอบเขตที่กว้างมากตั้งแต่การละลายโดยสมบูรณ์ (ผสมกันโดยสมบูรณ์) เช่น เอทานอล ในน้ำ ไปจนถึงการละลายเพียงเล็กน้อย เช่น ซิลเวอร์คลอไรด์ในน้ำ ในกรณีที่ไม่เกิดสภาพการละลายมักจะมีความหมายในทางเคมีว่าตัวละลายเกิดการละลายในตัวทำละลายได้น้อยมากถึงน้อยที่สุด ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน สารที่อยู่ ณ สมดุลของการละลาย เราไม่อาจเรียกสารนั้นว่า สารละลายอิ่มตัวยิ่งยวด ได้ หากแต่ในความเป็นจริงแล้วสารนั้นมีความเสถียรมากนั้นเอง .
สารละลาย (Solution) คือ สารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าเป็นตัวละลาย ละลายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่ง (ตัวทำละลาย) โดยที่สารตัวทำละลายจะมีปริมาณมากกว่าสารที่ต้องการให้ละลาย และการละลายขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายเช่นเดียวกับอุณหภูมิและความดัน

หากต้องการอธิบายโดยละเอียดขึ้น กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

เข้าถึง ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร ความ สามารถ ใน การ ละลาย ของ สาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สารที่ละลายได้เป็นสารที่มีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้ ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  ใบ งาน Dltv ป 2