ตำบล ป ง แสน ทอง

ขอบคุณที่ส่งข้อความมาค่ะ ตำบลปงแสนทอง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีรหัสไปรษณีย์ 52000 ค่ะ และสำหรับที่เกี่ยวกับตำบลปงแสนทอง หากไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตำบลปงแสนทอง คุณสามารถเขียนได้เองโดยใช้ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตำบลปงแสนทอง เช่น หน้าเว็บไซต์ของ [sathai.com](https://www.sathai.com/geo/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87) หรือจะใช้ Google Maps เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 3,000 คน . ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิษณุโลก.

วิดีโอเต็มรูปแบบของตำบล ป ง แสน ทอง

ตำบล ป ง แสน ทอง

See also  สาร กึ่ง ตัวนำ คือ