ที่ ตั้ง ของ ทวีป อเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดประมาณ 12-56 องศาใต้ และลองจิจูดประมาณ 34-81 องศาตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 17.8 ล้านตารางกิโลเมตร .
ทวีปอเมริกาใต้ คือ ทวีปที่ตั้งอยู่บนซีกโลกใต้ โดยอยู่ระหว่างละติจูดที่ 12 องศาเหนือถึง 56 องศาใต้ และลองจิจูด 35 องศาตะวันออกถึง 81 องศาตะวันตก.

วิดีโอเต็มรูปแบบของที่ ตั้ง ของ ทวีป อเมริกาใต้

ที่ ตั้ง ของ ทวีป อเมริกาใต้

See also  แบบฝึกหัด นิทาน เวตาล เรื่อง ที่ 10 พร้อมเฉลย