แตงกวา ขม เพราะ อะไร

การทำไมแตงกวาขมนั้นเกิดจากสารชื่อ Cucurbitacin ซึ่งเป็นสารที่พืชตระกูลฟักแฟงเกือบทุกชนิดผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องปกป้องตัวเองจากสัตว์กินพืช สารคิวเคอร์บิทาซินมียีนส์เฉพาะ ทำหน้าที่ควบคุมการผลิต แตงกวาลูกไหนมียีนส์เด่น แตงกวาลูกนั้นก็จะผลิตสารรสขมได้ แต่ถ้าแตงกวาลูกไหนมียีนส์ด้อย แตงกวาลูกนั้นก็จะไม่ขมค่ะ

หากร้องขอ แตงกวา ขม เพราะ อะไร พูดภาษาไทย ประกอบด้วยอย่างน้อย 10 เชิญที่ไปที่ เพื่อดูตัวอย่างได้เลยค่ะ
แตงกวาขมเพราะมีสารที่ชื่อว่า Cucurbitacin อยู่ในผลแตงกวา ซึ่งเป็นสารควบคุมความขมในผักตระกูลแตงที่ชื่อว่า Cucurbitaceae โดยสาร Cucurbitacin จะมีมากบริเวณส่วนขั้วและส่วนปลายของผล ทำให้เกิดรสขมในต้นอ่อน ราก ลำต้น ใบ และผลของพืชตระกูลแตงทั้งหลาย .

วิดีโอล่าสุด แตงกวา ขม เพราะ อะไร

แตงกวา ขม เพราะ อะไร

See also  ไอ ติ ม ดอกไม้