โครงสร้าง ภายนอก ของ หัวใจ

วิดีโอเต็มรูปแบบของโครงสร้าง ภายนอก ของ หัวใจ

โครงสร้าง ภายนอก ของ หัวใจ

สวัสดีครับ ขอบคุณที่ส่งข้อความมา หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สำคัญในการส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกาย โครงสร้างของหัวใจประกอบด้วยห้องหัวใจ 4 ห้อง ได้แก่ หัวใจห้องบนขวา (right atrium) หัวใจห้องล่างขวา (right ventricle) หัวใจห้องบนซ้าย (left atrium) และหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle) . โครงสร้างภายนอกของหัวใจประกอบด้วยเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardium) . ถ้าคุณต้องการเขียนเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของหัวใจ แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการศึกษา Pericardium และต่อไปเป็นโครงสร้างภายในของหัวใจ . ขอบคุณครับ
ขออธิบายโครงสร้างภายนอกของหัวใจให้ละเอียด โดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม หัวใจเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการทำงานของร่างกาย เป็นกล้ามเนื้อที่สูบเลือดไปทั่วตัว โดยการหดตัวเป็นจังหวะซ้ำ ๆ โครงสร้างของหัวใจประกอบด้วย 4 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องจะมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่ เพื่อป้องกันการไหลย้อนของเลือด เช่น Tricuspid valve และ pulmonary or pulmonic valve ซึ่งกั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับหลอดเลือดดำ และกั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับห้องล่างขวา ผนังของหัวใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อสามชั้น ได้แก่ เยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน (Epicardium) เป็นชั้นที่ติดกับ เยื่อหุ้มหัวใจ ด้านที่ติดกับหัวใจ (Visceral layer of pericardium) และ เยื่อบุหัวใจ (Endocardium) เป็นชั้นบาง ๆ ที่เจริญมาจาก เซลล์ เยื่อบุหลอดเลือด .

ค้นพบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร โครงสร้าง ภายนอก ของ หัวใจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดีครับ ขอบคุณที่ส่งข้อความมา หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สำคัญในการส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  แบบ ทดสอบ วงกลม ม 3