โจทย์ เศษส่วน พหุ นาม พร้อม เฉลย

โจทย์ เศษส่วน พหุ นาม พร้อม เฉลย คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอธิบายโจทย์และเกริ่นนำเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ค่ะ

หลังจากนั้นคุณสามารถอธิบายต่อไปโดยใช้ข้อความแบบอย่างน้อย 10

และสุดท้ายคุณสามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เพื่อเพิ่มความเข้าใจและประกอบการเขียนได้อีกด้วยค่ะ
โจทย์ เศษส่วน พหุ นาม คือ สมการที่มีตัวแปรอยู่ในเศษส่วน และเป็นพหุนาม โดยทั่วไปแล้วจะเขียนในรูป $\frac{P(x)}{Q(x)}$ โดยที่ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นพหุนาม และ $Q(x) \neq 0$ .

เศษส่วนพหุนามสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้ดังนี้ :
– เศษส่วนพหุนามแบบไม่แท้ (Proper fraction) เป็นเศษส่วนพหุนามที่มีตัวเศษมีกำลังต่ำกว่าตัวส่วน
– เศษส่วนพหุนามแบบไม่จำกัด (Improper fraction) เป็นเศษส่วนพหุนามที่มีตัวเศษมีกำลังสูงกว่าตัวส่วน

โดยการแปลงเศษส่วนพหุนามไม่จำกัดให้เป็นผลรวมของจำนวนเต็มกับเศษส่วนพหุนามแบบไม่แท้ .

ขอบคุณครับ!

วิดีโอเต็มรูปแบบของโจทย์ เศษส่วน พหุ นาม พร้อม เฉลย

โจทย์ เศษส่วน พหุ นาม พร้อม เฉลย

See also  อง ประกอบ ของ ดนตรี ไทย