การเกษตร แบบ พอ เพียง

ขอบคุณที่ส่งข้อความมาค่ะ สำหรับเกี่ยวกับ การเกษตร แบบ พอ เพียง ที่มีอย่างน้อย 10 ผมได้หาข้อมูลจากเว็บไซต์ kasetorganic.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรแบบพอเพียงและการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการเกษตรแบบพอเพียง กรุณาสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรค่ะ

: https://www.kasetorganic.com//theporpeang/
: https://www.kasetorganic.com/knowledge/new-theory-agriculture/
: https://www.kasetorganic.com//agri-choice/
การเกษตรแบบพอเพียง คือการทำเกษตรกรรมโดยน้อมนำเอาพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ เพื่อให้ประชาชนก้าวทีละก้าว เริ่มจากพอเพียงแล้วจึงขยายผลต่อไป โดยการใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้อื่น ด้วยการใช้ความรู้ผนวกเข้ากับคุณธรรม ซึ่งแนวพระราชดำรินี้ ทำห้ประชาชนคนไทยน้อมนำมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ในแง่ของการเกษตร เป็นการทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี แต่ใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หินฟูสำหรับป้องกันและกำจัดแมลง โดยไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น .

หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณค่ะ 🙏

วิดีโอล่าสุด การเกษตร แบบ พอ เพียง

การเกษตร แบบ พอ เพียง

See also  สะเดา น้ํา ปลา หวาน ครัว บ้าน พิ ม