สภาพ ภูมิศาสตร์ ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ

นี้ค่ะ ด้านภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นทิวเขา ภูเขา หุบเขาและแอ่งแผ่นดินระหว่างภูเขา โดยมีความสูงชันจากบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วค่อยๆลาดต่ำลงมาสู่ที่ราบต่ำ บริเวณตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางแล้วค่อยๆสูงขึ้นอีกทางบริเวณตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือในเขต จ.น่าน คือ แถบเทือกเขาหลวงพระบาง โดยบริเวณที่สูงเหล่านี้นับเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านเหนือ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านใต้และ ลงสู่ลุ่มน้ำสาละวินทางตะวันตก หุบเขาและแอ่งแผ่นดินที่แม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านจะเกิดที่ราบดินตะกอนที่แม่น้ำไหลพามาทับถม เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะในการเพาะปลูกและการตั้งถิ่นฐาน โดยประกอบด้วยไม่ต่ำกว่า 10 ค่ะ
สภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยทิวเขาและที่ราบ โดยมีทิวเขาหลักคือทิวเขาดอยอินทนนท์ และทิวเขาหลักคือทิวเขาดอยอินทนนท์ และทิวเขาผาหมี ส่วนที่ราบมีพื้นที่ใหญ่คือ ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำชี ประเทศไทยมีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา เลย อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เพชรบูรณ์ เหนือคลองสร้าง เลย และอุดรธานี .

สภาพ ภูมิศาสตร์ ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น สภาพ ภูมิศาสตร์ ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ นี้ค่ะ ด้านภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นทิวเขา ภูเขา หลากหลาย ที่คุณสนใจ

ดูสภาพ ภูมิศาสตร์ ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ต่อไปนี้

สภาพ ภูมิศาสตร์ ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ

See also  ร้านทุกอย่าง 20 บาท ใกล้ฉัน