อาการ และ อาการ แสดง

เกี่ยวกับ อาการ และ อาการแสดง นั้น อาจจะมีหลายแหล่งที่เราสามารถศึกษาได้ค่ะ แต่ละแหล่งก็อธิบายเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนเช่นกัน ในของ Health 2 Click ได้อธิบายถึงความแตกต่างของ อาการ กับ อาการแสดง โดยอธิบายว่า อาการ เป็นความผิดปกติที่ผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ชิดรู้สึกหรือตรวจพบ เป็นลักษณะ subjective คือความรู้สึกแห่งตน เช่น ความรู้สึก ปวด คัน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แสบอก ฯลฯ ที่ผู้ป่วยรู้สึกได้คนเดียว หรือเป็นอาการ ไอ อาเจียน บวม ตาแดง ตาเหลือง เดือนเซ ฯลฯ ที่คนอื่นๆก็สามารถมองเห็นได้

ในขณะที่ อาการแสดง เป็นความผิดปกติที่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ตรวจพบ เป็นลักษณะ Objective คือ เชิงวัตถุวิสัย ซึ่งเป็นหลักฐานการปรากฏของโรคไม่ใช่จากความรู้สึกของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยมีไข้มาพบแพทย์ ไข้ที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ คือ อาการ (Symptom) ต่อมามีการวัดปรอทพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า **37.8°C** (โดยปกติ) **การขึ้นสูงของอุณหภูมิ** (Temperature) **คือ อาการแสดง (Sign)**

ถ้าหากระบุให้ชัดเจนข้อจำกัดข้อห้ามข้างต้นได้อีก เช่นไม่ใช้หมายเลขหรือชื่อเรื่องใน เพื่อให้อ่านได้อย่างชัดเจนและไม่สับสน
ขอโทษที่ไม่เข้าใจคำถามของคุณได้ โปรดอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าคุณต้องการให้ผมอธิบายเกี่ยวกับอาการแสดง อาการ และอาการ แสดง โดยละเอียดโดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม

นี่คือวิดีโออาการ และ อาการ แสดง

อาการ และ อาการ แสดง

ค้นพบ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด หลากหลาย ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ อาการ และ อาการ แสดง แพลตฟอร์มของเราจะ นำเสนอ เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี เกี่ยวกับ อาการ และ อาการแสดง นั้น อาจจะมีหลายแหล่งที่เราสามารถศึกษาได้ค่ะ ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

See also  สต อ รี่ บอร์ด หมาย ถึง