การ แบ่ง ยุค ทาง ประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับ การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ สมัยประวัติศาสตร์ โดยใช้อายุของตัวอักษรบนจารึกซึ่งพบจากเมืองโบราณที่ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์เป็นหลัก .

หลังจากแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์แล้ว นักวิชาการจะใช้หลักฐานในการศึกษาแตกต่างกัน โดยแต่ละสมัย นักวิชาการจะใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารึก จดหมายเหตุ เป็นต้น และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เจดีย์ ปราสาทหิน วัด พระพุทธรูป เงินเหรียญ เป็นต้น.

🙏
การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์เป็นการแบ่งช่วงเวลาในอดีตเพื่อให้เกิดการจัดเรียงเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างชัดเจน โดยการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และแต่ละช่วงเวลา โดยในประเทศไทยจะใช้หลักฐานจากการสำรวจโบราณคดี เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทำด้วยหิน โลหะ เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา โครงกระดูก เมล็ดพืช ภาพเขียนสีตามผนัง เป็นต้น สำหรับสมัยปัจจุบันจะใช้หลักฐานจากการบันทึกข้อมูลในหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร เช่น เจดีย์ ปราสาทหิน วัด พระพุทธรูป เงินเหรียญ เป็นต้น .

การ แบ่ง ยุค ทาง ประวัติศาสตร์ รับรู้ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น การ แบ่ง ยุค ทาง ประวัติศาสตร์ ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ เกี่ยวกับ การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ หลากหลาย ที่คุณสนใจ

ดูการ แบ่ง ยุค ทาง ประวัติศาสตร์ ต่อไปนี้

การ แบ่ง ยุค ทาง ประวัติศาสตร์

See also  ระบบ หายใจ ของ กบ