คํา คล้องจอง 50 คํา

คำคล้องจอง คือ คำที่มีเสียงสระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกด จะมีตัวสะกดเหมือนกันด้วย โดยที่และอย่างน้อย 10 โดยไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่อง

ค่ะ 🙏
คำว่า คล้องจอง หมายถึง สัมผัสที่กำหนดเป็นแบบแผนในคำประพันธ์ เป็นสัมผัสสระ คือมีเสียงสระและตัวสะกดมาตราเดียวกัน โดยตัวอย่างที่ใช้คำว่า คล้องจอง 50 คำโดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม ไม่ได้ระบุว่าใช้ในประโยคหรือบทประพันธ์ใดๆ จึงไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดเกินไป หวังว่าจะช่วยได้ในการตอบคำถามของคุณ

คํา คล้องจอง 50 คํา ค้นพบ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น คํา คล้องจอง 50 คํา ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ คำคล้องจอง คือ คำที่มีเสียงสระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกด จะมีตัวสะกดเหมือนกันด้วย หลากหลาย ที่คุณสนใจ

ดูคํา คล้องจอง 50 คํา ต่อไปนี้

คํา คล้องจอง 50 คํา

See also  ภาษา ไทย ป 4 เทอม 1