Modify คืออะไรคะ

Modify คืออะไรคะ

Modify คืออะไรคะ

ความหมาย

ในภาษาอังกฤษคำว่า "modify" หมายถึง "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยน ปรับ" ในภาษาไทยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง"

ประเภทของ Modify

การ Modify สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify ตัวอย่างประเภทของ Modify ได้แก่

Table of Contents

 • Modify ข้อมูล เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
 • Modify พฤติกรรม เช่น การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ การลบฟังก์ชัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • Modify ลักษณะ เช่น การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนรูปร่าง

ตัวอย่างประโยค

 • นักเรียนได้ Modify รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • โปรแกรมเมอร์ได้ Modify โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ช่างฝีมือได้ Modify เฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการตกแต่งใหม่

ไซโลคำหลัก

 • Modify
 • แก้ไข
 • ดัดแปลง
 • เปลี่ยน
 • ปรับ

เนื้อหา

ความหมายของ Modify

คำว่า "modify" ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยน ปรับ" ในภาษาไทยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง"

การ Modify สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify ตัวอย่างประเภทของ Modify ได้แก่

 • Modify ข้อมูล เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
 • Modify พฤติกรรม เช่น การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ การลบฟังก์ชัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • Modify ลักษณะ เช่น การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนรูปร่าง
See also  การ เซ็น Mou คือ อะไร

ตัวอย่างประโยค

 • นักเรียนได้ Modify รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • โปรแกรมเมอร์ได้ Modify โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ช่างฝีมือได้ Modify เฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการตกแต่งใหม่

ประเภทของ Modify

การ Modify สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify ตัวอย่างประเภทของ Modify ได้แก่

Modify ข้อมูล

การ Modify ข้อมูลเป็นประเภทของการ Modify ที่พบได้บ่อยที่สุด ตัวอย่างของ Modify ข้อมูล ได้แก่

 • การเพิ่มข้อมูลใหม่ เช่น การเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ลงในฐานข้อมูล
 • การลบข้อมูล เช่น การลบข้อมูลสินค้าที่ไม่จำหน่ายแล้วออกจากเว็บไซต์
 • การแก้ไขข้อมูล เช่น การแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผิดพลาด

Modify พฤติกรรม

การ Modify พฤติกรรมเป็นประเภทของการ Modify ที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบหรือโปรแกรม ตัวอย่างของ Modify พฤติกรรม ได้แก่

 • การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ เช่น การเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาในเว็บไซต์
 • การลบฟังก์ชัน เช่น การลบฟังก์ชันการสั่งซื้อสินค้าออกจากเว็บไซต์
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ

Modify ลักษณะ

การ Modify ลักษณะเป็นประเภทของการ Modify ที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือความรู้สึกของระบบหรือโปรแกรม ตัวอย่างของ Modify ลักษณะ ได้แก่

 • การเปลี่ยนสี เช่น การเปลี่ยนสีพื้นหลังของเว็บไซต์
 • การเปลี่ยนขนาด เช่น การเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโปรแกรม
 • การเปลี่ยนรูปร่าง เช่น การเปลี่ยนรูปร่างไอคอนในโปรแกรม

ประโยชน์ของการ Modify

การ Modify มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ การ Modify สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหรือโปรแกรมได้ เช่น การปรับปรุงความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากร เป็นต้น
 • เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน การ Modify สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ให้กับระบบหรือโปรแกรมได้ เช่น การเพิ่มฟังก์ชันการค้นหา การปรับปรุงระบบความปลอดภัย เป็นต้น
 • ปรับปรุงความสวยงาม การ Modify สามารถปรับปรุงความสวยงามของระบบหรือโปรแกรมได้ เช่น การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนรูปร่าง เป็นต้น

ข้อจำกัดของการ Modify

การ Modify มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • ความซับซ้อน การ Modify อาจมีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับประเภทของการ Modify และความซับซ้อนของระบบหรือโปรแกรม
 • ความเสี่ยง การ Modify อาจทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การทำงานผิดพลาด หรือความปลอดภัยลดลง

การ Modify ที่ดี

การ Modify ที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการ Modify อย่างชัดเจน
 • ความเป็นไปได้ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ Modify ว่าสามารถทำได้หรือไม่
 • ผลกระทบ ควรพิจารณาผลกระทบของการ Modify ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

สรุป

การ Modify เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโปรแกรม สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify การ Modify มีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ การ Modify ที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

WebMVP คืออะไร. MVP หรือ Minimum Viable Product คือ เครื่องมือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อ ‘ลดความเสี่ยง’ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า … Webco- คืออะไรคะ??? นักแปล ภาษาต่างประเทศ หน้าต่างโลก การศึกษา. สงสัยค่ะ พอดีเราแปลภาษาแล้วเห็นประโยคนี้เลยสงสัย. เราแปลแล้วมัน … Webคำว่า Cringe หมายถึงอะไรครับ. ภาษาอังกฤษ YouTube. เห็นฝรั่งชอบทำคลิปมารวมกันอย่างเช่น Cringe compilation หรือจำพวกแบบ try not to cringe อะไรประมาณนี้อะ … WebGuide Melody คืออะไรคะ. มิวสิควิดีโอ เพลง ดนตรี การเล่นดนตรี. พอดีจะต้องนำเด็กไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แต่เพิ่งเคยครั้งแรก ที่เลือก … Webวิธีแก้ไข “ปัญหาการเชื่อมต่อหรือรหัส MMI ไม่ถูกต้อง” AIS, Dtac, TrueMove H. 13 กันยายน 2021 modify มือถือ แท็บเล็ต 0. สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ … Webคะ กับ ค่ะ ต่างกันอย่างไร. บางคนอาจจะสับสนว่า การใช้คำว่า " ค่ะ " กับ " คะ " ใช้ต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าในภาษาพูดนั้น ส่วนใหญ่ก็จะ …

AutoCAC – Draw and Modify (บรรยายไทย) | เนื้อหาmodify คือล่าสุด

Modify คืออะไรคะ

Source: selfdirectedce.com

See also  Tor คือ อะไร ครับ

3R x 8C ทักษะเด็กยุคใหม่ ต้องมี | Brainfit Thailand

Modify คืออะไรคะ

Source: www.brainfit.co.th

ลูกชอบเถียงทำยังไงดี ชวนพ่อแม่มาเข้าใจและแก้ไขไปพร้อมกัน

Modify คืออะไรคะ

Source: www.parentsone.com

[สาระ] วิธีการใช้ คะ, ค่ะ, จ้ะ และ จ๊ะ | Dek-D.com

Modify คืออะไรคะ

Source: www.dek-d.com

ใบกำกับภาษี คืออะไร (Tax Invoice) | FlowAccount โปรแกรมบัญชี

Modify คืออะไรคะ

Source: flowaccount.com

คําไทย – ใช่ป้ะ, ใช่จ้ะ ต้องสะกดแบบนี้ จะสะกด ใช่ป่ะ,… | Facebook

Modify คืออะไรคะ

Source: www.facebook.com

การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม – BCG

Modify คืออะไรคะ

Source: www.bcg.in.th

BCG Economy Model ทำได้ดีเราก็มีความสุขกันไปยาวๆ – นิตยสารสาระวิทย์ โดย

Modify คืออะไรคะ

Source: nstda.or.th

คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรค๊าาา – YouTube

Modify คืออะไรคะ

Source: www.youtube.com

คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรค๊า (Remix) | ThefunfactoryRMX – YouTube

Modify คืออะไรคะ

Source: www.youtube.com

Modify คืออะไรคะ, มาฝึก Modify ร่างกายด้วยท่า Downward Facing Dog กันค่ะ, 3.98 MB, 02:54, 10, Numsiri Phromsawat, 2021-12-17T14:31:50.000000Z, 9, AutoCAC – Draw and Modify (บรรยายไทย) | เนื้อหาmodify คือล่าสุด, selfdirectedce.com, 1280 x 720, jpeg, , 10, modify-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b0

Modify คืออะไรคะ. Webmodifier ของประโยคนี้คืออะไรคะ กระทู้คำถาม ภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ (Grammar) นักแปล Webnavyseal. หน้าสมาชิก. 05-08-2013 – 22:46:11. #2. navyseal. [ 05-08-2013 – 22:46:11 ] Mod ย่อมาจาก Modification คือการปรับแต่งสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่เกมให้มาครับ. Mod มีหลายประเภท.

Made with Film Maker
play.google.com/store/apps/details?id=com.cerdillac.filmmaker

AutoCAC – Draw and Modify (บรรยายไทย) | เนื้อหาmodify คือล่าสุด

WebGuide Melody คืออะไรคะ. มิวสิควิดีโอ เพลง ดนตรี การเล่นดนตรี. พอดีจะต้องนำเด็กไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แต่เพิ่งเคยครั้งแรก ที่เลือก … Webวิธีแก้ไข “ปัญหาการเชื่อมต่อหรือรหัส MMI ไม่ถูกต้อง” AIS, Dtac, TrueMove H. 13 กันยายน 2021 modify มือถือ แท็บเล็ต 0. สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ … Webคะ กับ ค่ะ ต่างกันอย่างไร. บางคนอาจจะสับสนว่า การใช้คำว่า " ค่ะ " กับ " คะ " ใช้ต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าในภาษาพูดนั้น ส่วนใหญ่ก็จะ …

มาฝึก Modify ร่างกายด้วยท่า Downward Facing Dog กันค่ะ

มาฝึก Modify ร่างกายด้วยท่า Downward Facing Dog กันค่ะ

Source: Youtube.com

มาฝึกโยคะใน modify sequence ของ moon salutation กันค่ะ

มาฝึกโยคะใน modify sequence ของ moon salutation กันค่ะ

Source: Youtube.com

มาฝึกโยคะกลุ่ม Moon Salutation แบบ Modify กันค่ะ

มาฝึกโยคะกลุ่ม Moon Salutation แบบ Modify กันค่ะ

Source: Youtube.com

มือใหม่หัดใช้ App: Canva🪅ใช้บน iPad ยังไง ทำสไลด์+กราฟฟิกสวยๆ ง่ายนิดเดียว! Peanut Butter

มือใหม่หัดใช้ App: Canva🪅ใช้บน iPad ยังไง ทำสไลด์+กราฟฟิกสวยๆ ง่ายนิดเดียว! Peanut Butter

Source: Youtube.com

เช็คด่วน! 10+ ฟังก์ชันลับที่คุณอาจไม่รู้ใน GoodNotes✏️(แอปโหลดฟรีแล้ว!) Peanut Butter

เช็คด่วน! 10+ ฟังก์ชันลับที่คุณอาจไม่รู้ใน GoodNotes✏️(แอปโหลดฟรีแล้ว!) Peanut Butter

Source: Youtube.com

ลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้โยโย่ by หมอแอมป์ (Sub Thai, English, Chinese, Arabic)

ลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้โยโย่ by หมอแอมป์ (Sub Thai, English, Chinese, Arabic)

Source: Youtube.com

EP.3 | พี่ลูกกอล์ฟแนะเทคนิค พูดเชื่อมเสียงคำให้เป็นธรรมชาติ (Sound Linking) | Netflix English Room

EP.3 | พี่ลูกกอล์ฟแนะเทคนิค พูดเชื่อมเสียงคำให้เป็นธรรมชาติ (Sound Linking) | Netflix English Room

Source: Youtube.com

See also  ผลต่าง คือ อะไร คณิตศาสตร์

มาฝึกโยคะกันค่ะ Moon Salutation แบบ modify ตามสไตล์นำค่ะ

มาฝึกโยคะกันค่ะ Moon Salutation แบบ modify ตามสไตล์นำค่ะ

Source: Youtube.com

ทำไมรัฐบาลไทย “ไม่ควรเสี่ยง” แจกเงิน 560,000 ล้านบาทในตอนนี้

ทำไมรัฐบาลไทย “ไม่ควรเสี่ยง” แจกเงิน 560,000 ล้านบาทในตอนนี้

Source: Youtube.com

modifymodify แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

modify (vt) เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ลดหย่อน อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้] อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. Modify ปรับปรุง, การดัดแปลง, เปลี่ยนรูป, ดัดแปลง [การแพทย์] ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด** ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus .

.

.

.

.

hai › modifyMODIFY – คำแปลของภาษาไทย – พจนานุกรม bab.la

bab.la พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย M modify การแปลของ “modify” ใน ภาษาไทย คืออะไร? en volume_up modify = th โมดิฟาย คำแปล คำนิยาม ชื่อพ้อง กริยาสามช่อง เสียงอ่าน แปล สำนวน open_in_new EN “modify” ภาษาไทย คำแปลของ volume_up modify {กริยา} TH โมดิฟาย ซ่อมแปลง อันดับต่อไป ถัด ติดกัน ปลายปากกา เกล็ด ตอด และเล็ม volume_up modifier {น.} TH ส่วนขยาย คำแปล .

.

.

.

.

.

fy (มอดดะไฟ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่าง …

ดูทั้งหมด ค้นหาคำศัพท์ modify คืออะไร? ดูความหมายของเปลี่ยนแปลง พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบคำศัพท์ เน้นแยกสีตัวอักษรภาษาอังกฤษ .

*modify**modify* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

แก้ไข, ดัดแปลง, แปร, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน., See also: modifiability n. modifiable adj., Syn. soften English-Thai: Nontri Dictionary modify (vt) เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ลดหย่อน อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้] อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. Modify .

modifymodify – ความหมายในภาษาอังกฤษ – bab.la

UK /ˈmɒdɪfʌɪ/ verb Word forms: modifies, modifying, modified (with object) 1. make partial or minor changes to (something) she may be prepared to modify her views the theory has been modified to fit subsequent experimental evidence modified (as adjective) a modified version of the aircraft 2. .

t-usermodify คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมคำศัพท์ …

[vt.] ลดหย่อน ลดความรุนแรง, ทำให้ลดลง [syn.] mitigate,restrain (อ่านต่อ,) ความหมายจาก พจนานุกรม แปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตร modify [vt.] แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, แปร [vt.] ลดหย่อน [vt.] (กริยาวิเศษณ์) ประกอบ (กริยา) (อ่านต่อ…) แชร์หน้านี้ คัดลอกลิงก์ .