Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Noun (คำนาม) คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม

ชนิดของคำนาม

คำนามสามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้

1. สามานยนาม (Common Noun) คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไปของคน สัตว์ สิ่งของ เช่น นักเรียน ปลา ยางลบ ดินสอ ฯลฯ

Table of Contents

2. วิสามานยนาม (Proper Noun) คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น พระอภัยมณี สุนทรภู่ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ฯลฯ

3. สมุหนาม (Collective Noun) คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อหมู่ กอง หรือคำนามที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ เช่น กองทหาร ฝูงกวาง คณะนักเรียน พรรคการเมือง ฯลฯ

4. อาการนาม (Verbal Noun) คือ คำนามที่เกิดจาก “การ” หรือ“ความ” นำหน้าคำกริยา เช่น การกิน การเล่น การเรียน ความรัก ความดี ความคิด ฯลฯ

5. ลักษณนาม (Qualitative Noun) คือ คำนามที่แสดงลักษณะของนาม เช่น ไข่เป็นฟอง น้ำเป็นแก้ว ปลาตะเพียนเป็นตัว นักเรียนเป็นคณะ ฯลฯ

See also  Qe คือ อะไร

ตัวอย่างคำนาม

 • สามานยนาม เช่น คน บ้าน ภูเขา ต้นไม้ ความรัก ความดี ความคิด
 • วิสามานยนาม เช่น พระพุทธเจ้า ประเทศไทย แม่น้ำเจ้าพระยา โรงเรียนบ้านเอื้องงาม หนังสือเรียนภาษาไทย
 • สมุหนาม เช่น ฝูงชน คณะรัฐมนตรี กองทัพเรือ กองทัพบก พรรคการเมือง
 • อาการนาม เช่น การกิน การนอน การเรียน ความรัก ความตาย
 • ลักษณนาม เช่น ฟอง แก้ว ตัว คณะ

การจำแนกคำนาม

การจำแนกคำนามสามารถจำแนกได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนก ดังนี้

 • การจำแนกตามความหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • สามานยนาม (Common Noun) คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไปของคน สัตว์ สิ่งของ เช่น นักเรียน ปลา ยางลบ ดินสอ ฯลฯ
  • วิสามานยนาม (Proper Noun) คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น พระอภัยมณี สุนทรภู่ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ฯลฯ
 • การจำแนกตามลักษณะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • นามนับได้ (Countable Noun) คือ คำนามที่สามารถนับได้ เช่น นักเรียน บ้าน ต้นไม้ ความรัก ความดี
  • นามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) คือ คำนามที่ไม่สามารถนับได้ เช่น ความรัก ความดี ความคิด
  • นามกึ่งนับได้ (Semi-countable Noun) คือ คำนามที่สามารถนับได้ แต่มีความหมายเปลี่ยนแปลงเมื่อนับ เช่น น้ำ เงิน ข้าว
 • การจำแนกตามรูปลักษณะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • นามนามธรรม (Abstract Noun) คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรัก ความดี ความคิด
  • นามรูปธรรม (Concrete Noun) คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งที่จับต้องได้ เช่น บ้าน ต้นไม้ นักเรียน
 • การจำแนกตามหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • นามประธาน (Subject Noun) คือ คำนามที่ใช้เป็นประธานของประโยค เช่น นักเรียน (ประธาน) เดิน (กริยา) ไปโรงเรียน (กรรม)
  • นามกรรม (Object Noun) คือ คำนามที่ใช้เป็นกรรมของประโยค เช่น ฉัน (ประธาน) ซื้อ (กริยา) หนังสือ (กรรม)

สรุป

คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม คำนามสามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ สามานยนาม วิสามานยนาม สมุหนาม อาการนาม และลักษณนาม

WebNoun คือ …อะไรในภาษาอังกฤษ แยะคำนามภาษาอังกฤษ 12 ประเภท หลักการใช้งานและตัวอย่างประโยคสำหรับ noun แต่ละประเภท Webเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun (คำนาม) ตอบข้อสงสัยภาษาอังกฤษ : noun คืออะไร, noun ใช้อย่างไร, noun มีกี่ประเภท. คำนามในภาษาอังกฤษมีมากมายหลาก …

การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: www.tonamorn.com

อารมณ์ มีผลอะไรกับร่างกาย

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: mgronline.com

ฐานภาษี คือ ( TAX BASE ) มีกี่ประเภท อะไรบ้าง – บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: www.accprotax.com

QR Code คืออะไร และช่วยสนับสนุนด้านการตลาดอย่างไรบ้าง?

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: www.packtica.co.th

ไขข้อสงสัย งานก่อสร้างมีกี่ประเภทอะไรบ้าง At Once

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: www.at-once.info

mindset คือ อะไร มี กี่ ประเภท Archives – PAKBOONG

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: www.pakboong.com

See also  อะไร คือ Website

Noun คืออะไร มีการใช้อย่างไร | Meowdemy

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: meowdemy.com

คุกกี้บนเว็บไซต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง – TurnoffWeb

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: turnoffweb.com

สายพันธุ์ของปลากัดมีอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ | เนื้อหาปลา มี กี่ ประเภท

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: newagepitbulls.com

ศิลปะ คือ 6 ที่มา ประเภท งาน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง | PANGpOnd

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง

Source: www.pangpond.com

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง, Noun คือ คำนาม แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทนะ, 8.33 MB, 06:04, 79,439, The Happy Time With Q, 2019-09-06T10:53:52.000000Z, 9, การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์, www.tonamorn.com, 1200 x 630, png, , 10, noun-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2

Noun คือ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง. WebNoun คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร; Noun มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีความเชื่อมโยงกันยังไง; หลักการของ Noun นำไปใช้ยังไงได้บ้าง

ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q

หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

Noun คือ คำนาม แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทนะ

Noun คือ คำนาม แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทนะ

Source: Youtube.com

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร

Source: Youtube.com

Nouns คืออะไร มีกี่ประเภท | ภาษาอังกฤษ กับครูพี่หนู

Nouns คืออะไร มีกี่ประเภท | ภาษาอังกฤษ กับครูพี่หนู

Source: Youtube.com

Nouns : ภาพรวมของคำนาม มีกี่ประเภท

Nouns : ภาพรวมของคำนาม มีกี่ประเภท

Source: Youtube.com

[ภาษาอังกฤษ] เทคนิค ช่วยเข้าใจภาษาอังกฤษ Nouns, Pronouns, Adjectives, Adverbs | WINNER TUTOR

[ภาษาอังกฤษ] เทคนิค ช่วยเข้าใจภาษาอังกฤษ Nouns, Pronouns, Adjectives, Adverbs | WINNER TUTOR

Source: Youtube.com

ติว TOEIC : วิธีสังเกตคำนาม (Noun) แบบง่ายๆ

ติว TOEIC : วิธีสังเกตคำนาม (Noun) แบบง่ายๆ

Source: Youtube.com

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)

Source: Youtube.com

[DAY 1] ติวคำนาม พื้นฐานเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC | ติวฟรี Lockdown TOEIC 14 วันกับครูดิว

[DAY 1] ติวคำนาม พื้นฐานเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC | ติวฟรี Lockdown TOEIC 14 วันกับครูดิว

Source: Youtube.com

Noun คำนามคืออะไรบ้างนะ

Noun คำนามคืออะไรบ้างนะ

Source: Youtube.com

un คืออะไร? รู้จักคำนามภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานให้แน่นพร้อมสอบ

หากแบ่งความหมายของคำนาม (Type of Noun) จะแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ Common Noun Proper Noun Collective Noun Material Noun Abstract Noun หากแบ่งตามการนับของคำนาม (Number of Noun) จะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ Countable Noun Uncountable Noun หากแบ่งตามวิธีผันของคำนาม จะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ Regular Noun Irregular Noun Common Noun .

ar › nounNoun คืออะไร? รู้จักคำนามภาษาอังกฤษ [ฉบับละเอียด]

Grammar Noun คืออะไร? รู้จักคำนามภาษาอังกฤษ [ฉบับละเอียด] Jasper & Reader เลือกอ่านตามหัวข้อ Noun คืออะไร? Noun มีอะไรบ้าง ? Noun ใช้อย่างไร? Noun ทําหน้าที่อะไร ได้บ้าง? สรุป Noun คำนามภาษาอังกฤษ ถ้าถามว่าเรียน Grammar ต้องให้ความสำคัญเรื่องไหนละก็ ผมคิดว่า Noun หรือคำนามภาษาอังกฤษ เป็นเรื่อง Top 5 ที่ผมแนะนำให้ศึกษาอย่างละเอียดเลยครับ .

See also  โปรแกรม Fps คือ อะไร

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s-of-nounsชนิดของคำนามในภาษาอังกฤษมีกี่ชนิดเเละใช้งานอย่างไร

ชนิดของคำนามมีทั้งหมด 7 ประเภทดังนี้ คำนามทั่วไป (common noun) คำนามทั่วไป เป็นคำทั่วไปของ คน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ สภาวะทั่วๆไป ตัวอย่างเช่น คน: boy (เด็กผู้ชาย), doctor (หมอ), student (นักเรียน), nurse (พยาบาล) สัตว์: cat (เเมว), dog (สุนัข), bird (นก) สถานที่: school (โรงเรียน) , bank (ธนาคาร), hotel (โรงเเรม) ตัวอย่างประโยค .

› grammarNoun คืออะไร สรุปคำนามภาษาอังกฤษ Grammar พื้นฐานที่ต้องรู้

Noun หรือคำนาม เป็น Part of Speech ชนิดหนึ่งที่สามรถพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน บทเรียนภาษาอังกฤษนี้จะอธิบายว่า คำนามมีกี่ชนิด ทำหน้าที่อะไรได้บ้าง มีข้อกำหนดการใช้งานในทางไวยากรณ์หรือ Grammar ภาษาอังกฤษอย่างไร Noun คืออะไร .

-อะไรNoun คือ อะไร ครบทุกความรู้เกี่ยวกับ Noun (คำนาม) ในภาษาอังกฤษ

คำนามบ่งบอกสัตว์: dog (สุนัข), cat (แมว), pet (สัตว์เลี้ยง)… คำนามบ่งบอกสิ่งของในภาษาอังกฤษ: money (เงิน), table (โต๊ะ), computer (คอมพิวเตอร์), … คำนามบ่งบอกปรากฏการณ์: storm (พายุ), earthquake (แผ่นดินไหว), … คำนามบ่งบอกสถานที่: school (โรงเรียน), office (สำนักงาน),… .

Noun คืออะไร มีการใช้อย่างไร | Meowdemy

.