Recommendation Letter คือ อะไร

Recommendation Letter คือ อะไร

Recommendation Letter คืออะไร

Recommendation Letter หรือ จดหมายแนะนำผู้สมัคร เป็นเอกสารที่ผู้สมัครใช้รับรองว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และ มีความเหมาะสมต่อการเข้ารับในหลักสูตรหรือคณะที่ประสงค์จะยื่น โดยแต่ละคณะก็จะมีรูปแบบ และ ข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามแต่ละมหาวิทยาลัย

ทำไม Recommendation Letter ถึงสำคัญ

Recommendation Letter มีความสำคัญต่อการสมัครเรียนต่อเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้กับคณะกรรมการแอดมิสชั่นของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นกลางและน่าเชื่อถือที่สุด เนื้อหาในจดหมายแนะนำควรกล่าวถึงความสามารถ ความโดดเด่น และความเหมาะสมของผู้สมัครที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือคณะที่สมัคร

ใครควรเขียน Recommendation Letter

Table of Contents

Recommendation Letter ควรเขียนโดยบุคคลที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่า ผู้เขียนควรเป็นคนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครได้ เช่น ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการทำงาน บุคลิกภาพ และทัศนคติ

รูปแบบของ Recommendation Letter

Recommendation Letter ควรมีความยาวประมาณ 1-2 หน้า A4 รูปแบบของจดหมายควรเป็นทางการ เนื้อหาควรกระชับ ชัดเจน และเน้นย้ำถึงความสามารถ ความโดดเด่น และความเหมาะสมของผู้สมัคร

See also  Relative Pronoun คือ อะไร

หัวข้อหลักของ Recommendation Letter

โดยทั่วไปแล้ว Recommendation Letter จะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้

 • แนะนำตัวผู้เขียนและความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
 • กล่าวถึงความสามารถทางวิชาการหรือทักษะการทำงานของผู้สมัคร
 • ยกตัวอย่างความสำเร็จหรือผลงานเด่นของผู้สมัคร
 • แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้สมัครเหมาะสมกับหลักสูตรหรือคณะที่สมัคร

เคล็ดลับการเขียน Recommendation Letter

ในการเขียน Recommendation Letter ควรคำนึงถึงเคล็ดลับต่อไปนี้

 • เขียนอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ
 • เน้นย้ำถึงความสามารถ ความโดดเด่น และความเหมาะสมของผู้สมัคร
 • ยกตัวอย่างความสำเร็จหรือผลงานเด่นของผู้สมัคร
 • หลีกเลี่ยงการเขียนจดหมายที่ซ้ำกับจดหมายแนะนำฉบับอื่น ๆ

ตัวอย่าง Recommendation Letter

ตัวอย่าง Recommendation Letter ฉบับหนึ่งอาจมีลักษณะดังนี้

เรียน คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา

ผม/ดิฉัน ขอแนะนำ [ชื่อผู้สมัคร] ในฐานะผู้เขียนจดหมายแนะนำในครั้งนี้ [ชื่อผู้เขียน] เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ [ชื่อผู้สมัคร] วิชา [ชื่อวิชา] ในภาคการศึกษา [ปีการศึกษา]

จากการที่ได้รู้จักและร่วมงานกับ [ชื่อผู้สมัคร] ผม/ดิฉัน พบว่า [ชื่อผู้สมัคร] เป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้น [ชื่อผู้สมัคร] มักจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายในห้องเรียนและมักเสนอความคิดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ [ชื่อผู้สมัคร] ยังได้รับผลการเรียนที่ดีเยี่ยมในวิชา [ชื่อวิชา] อีกด้วย

ตัวอย่างความสำเร็จหรือผลงานเด่นของผู้สมัคร เช่น

 • [ชื่อผู้สมัคร] ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับประเทศ
 • [ชื่อผู้สมัคร] เป็นผู้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือสังคมที่ประสบความสำเร็จ
 • [ชื่อผู้สมัคร] ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ผม/ดิฉัน เชื่อมั่นว่า [ชื่อผู้สมัคร] มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหรือคณะที่สมัคร ผม/ดิฉัน จึงขอแนะนำ [ชื่อผู้สมัคร] อย่างเต็มใจ

ขอแสดงความนับถือ

[ชื่อผู้เขียน]

[ตำแหน่ง]

[ชื่อมหาวิทยาลัย]

สรุป

Recommendation Letter เป็นเอกสารสำคัญต่อการสมัครเรียนต่อเป็นอย่างมาก ผู้สมัครควรให้ความสำคัญในการขอจดหมายแนะนำจากบุคคลที่รู้จักและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้ จดหมายแนะนำที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมากขึ้น

Webหนึ่งในเอกสารประกอบการสมัครเรียนที่สำคัญคือ Reference Letter หรือ Letter of Recommendation วันนี้พี่ ๆ แมงโก้จะมาสรุปรวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Reference Letter. WebRecommendation Letter หรือ จดหมายแนะนำผู้สมัคร เป็นเอกสารที่ผู้สมัครใช้รับรองว่า … Webเคล็ดลับการขอ Recommendation Letter. ขอใคร? ผู้ที่จะเขียนจดหมายแนะนำให้น้องได้นั้นควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่น้องเรียนด้วย … WebRecommendation letter คืออะไร . Recommendation letter คือ จดหมายแนะนำคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนต่อจากบุคคลที่ 3

43 FREE Letter of Recommendation Templates & Samples

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: templatelab.com

43 FREE Letter of Recommendation Templates & Samples

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: templatelab.com

43 FREE Letter of Recommendation Templates & Samples

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: templatelab.com

FREE 20+ Sample Letter of Recommendation in MS Word | PDF

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: www.sampletemplates.com

FREE 8+ Sample Physician Recommendation Letter Templates in MS Word

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: www.sampletemplates.com

35 Best Student Recommendation Letter Examples (From Teacher)

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: www.wordtemplatesonline.net

43 FREE Letter of Recommendation Templates & Samples

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: templatelab.com

Recommendation Letter for a Friend – Format, Sample & Example

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: bestlettertemplate.com

Recommendation Letter for Employment PDF | Mous Syusa

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: moussyusa.com

43 FREE Letter of Recommendation Templates & Samples

Recommendation Letter คือ อะไร

Source: templatelab.com

Recommendation Letter คือ อะไร, Recommendation Letter คืออะไร มีวิธีเขียนยังไง | We Mahidol, 11.42 MB, 08:19, 10,951, We Mahidol, 2021-12-01T13:00:31.000000Z, 9, 43 FREE Letter of Recommendation Templates & Samples, templatelab.com, 1932 x 2500, jpeg, recommendation letter sample samples examples templates, 10, recommendation-letter-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

See also  ศุกร์ 13 คือ อะไร Pantip

Recommendation Letter คือ อะไร. Webแล้ว Recommendation Letter คืออะไร? Recommendation Letter หรือบางทีก็เรียกว่า Reference Letter เป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการยื่นสมัครเรียน ฝึกงาน. Webหากใครต้องการศึกษาต่อและยังกังวลกับ Letter of Recommendation วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้น แสดงตัวอย่างของจดหมายแนะนำ …

Recommendation Letter หรือ จดหมายแนะนำผู้สมัคร เป็นเอกสารที่ผู้สมัครใช้รับรองว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และ มีความเหมาะสมต่อการเข้ารับในหลักสูตรหรือคณะที่ประสงค์จะยื่น โดยแต่ละคณะก็จะมีรูปแบบ และ ข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ เอ๊ะ! เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเริ่มต้นแบบไหน?

วันนี้ อ.เมย์ – ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และแอดมินเพจ TCASMahidol จะมาชี้แจ้งแถลงไขว่า Recomendation Letter ต้องให้ใครเป็นเขียน? มีข้อมูลอะไรบ้าง? แล้วต้องเขียนอย่างไรที่จะนำเสนอผู้ที่เราแนะนำได้ตรงประเด็น ถูกใจคณะกรรมการ?!

#RecommendationLetter #TCAS65 #WeMahidol #Mahidol

YouTube : We Mahidol
Facebook : facebook.com/wemahidol
Instagram : instagram.com/wemahidol/
Twitter : twitter.com/wemahidol
TikTok : tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : mahidol.ac.th/th/
Website : channel.mahidol.ac.th/

43 FREE Letter of Recommendation Templates & Samples

Webเคล็ดลับการขอ Recommendation Letter. ขอใคร? ผู้ที่จะเขียนจดหมายแนะนำให้น้องได้นั้นควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่น้องเรียนด้วย … WebRecommendation letter คืออะไร . Recommendation letter คือ จดหมายแนะนำคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนต่อจากบุคคลที่ 3

Recommendation Letter คืออะไร มีวิธีเขียนยังไง | We Mahidol

Recommendation Letter คืออะไร มีวิธีเขียนยังไง | We Mahidol

Source: Youtube.com

เคล็ดลับในการขอ Letter of Recommendation เพื่อสมัครต่อมหาวิทยาลัย

เคล็ดลับในการขอ Letter of Recommendation เพื่อสมัครต่อมหาวิทยาลัย

Source: Youtube.com

Statement of Purpose และ Recommendation Letter! ยังไงไหนซิ!

Statement of Purpose และ Recommendation Letter! ยังไงไหนซิ!

Source: Youtube.com

เทคนิคการเขียน recommendation letter สำหรับคุณครู

เทคนิคการเขียน recommendation letter สำหรับคุณครู

Source: Youtube.com

Letter of Recommendation for Student From Teacher

Letter of Recommendation for Student From Teacher

Source: Youtube.com

3 Things to Remember When Asking For a Letter of Recommendation

3 Things to Remember When Asking For a Letter of Recommendation

Source: Youtube.com

EP.2 Recommendation Letter + Essay 1/4 | เกรดน้อย! จบช้า! ขอทุนไต้หวัน เรียนฟรี มีเงินเดือน

EP.2 Recommendation Letter + Essay 1/4 | เกรดน้อย! จบช้า! ขอทุนไต้หวัน เรียนฟรี มีเงินเดือน

Source: Youtube.com

Request Letter for Reference Letter for Job

Request Letter for Reference Letter for Job

Source: Youtube.com

SAMPLE RECOMMENDATION LETTER FOR EMPLOYEE FROM EMPLOYER

SAMPLE RECOMMENDATION LETTER FOR EMPLOYEE FROM EMPLOYER

Source: Youtube.com

ommendation-lettersRecommendation Letters คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

Recommendation letters คือจดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ และอีกฉบับหนึ่งจะสามารถขอจากหัวหน้างานในบริษัทที่เราทำงานอยู่ โดยเอกสารชิ้นนี้จะมีความสำคัญมากต่อการสมัครเรียนต่อ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้กับคณะกรรมการแอดมิสชั่นของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นกลางและน่าเชื่อถือที่สุด

qa-reference-letterตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ Reference Letter หรือ Recommendation …

หนึ่งในเอกสารประกอบการสมัครเรียนที่สำคัญคือ Reference Letter หรือ Letter of Recommendation วันนี้พี่ ๆ แมงโก้จะมาสรุปรวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Reference Letter ไม่ว่าจะเป็นให้ ,

ออะไรLOR คืออะไร? มารู้จักจดหมาย Letter of Recommendation หรือ …

Letter of Recommendation หรือ Recommendation letter คำแปลคือ “จดหมายแนะนำตัว” และเรามักเรียกกันสั้นๆ อย่างติดปากว่า LOR แอล โอ อาร์ ซึ่งมาจาก (L)etter (O)f (R)ecommendation นั่นเอง ใช้ทั้งในการสมัครงาน หลายๆ หน่วยงานและตำแหน่ง และใช้สมัครเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ สถาบันหรือมหาวิทยาลัยมักจะขอจดหมายดังกล่าว 1-3 ฉบับ แล้วแต่หลักสูตรและสถาบัน บางค,

mmendation Letter คืออะไร มีวิธีเขียนยังไง | We Mahidol

Recommendation Letter หรือ จดหมายแนะนำผู้สมัคร เป็นเอกสารที่ผู้สมัครใช้รับรองว่า ,

See also  Dwr คือ อะไร

› 57400อยากเรียนต่อนอกต้องรู้! สรุปความสำคัญของ “Recommendation …

Recommendation Letter หรือบางทีก็เรียกว่า Reference Letter เป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการยื่นสมัครเรียน ฝึกงาน หรือสมัครงาน ในนั้นจะระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราในด้านวิชาการเป็นหลัก อย่างเช่น ผลการเรียน การทำงาน ผลงาน หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยทำ รวมถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของเรา โดยสิ่งที่ระบุในนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและเขียนในแง่บวกค่ะ ทั้,

t-is-a-letter-ofทำความรู้จัก Letter of Recommendation และวิธีการเขียนอย่างไร …

หากใครต้องการศึกษาต่อและยังกังวลกับ Letter of Recommendation วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้น แสดงตัวอย่างของจดหมายแนะนำ ,

y-abroad-info › applyingรู้จัก Recommendation letter จดหมายแนะนำที่คนเรียนต่อนอกต้องมี

Recommendation letter คือ จดหมายแนะนำคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนต่อจากบุคคลที่ 3 บางครั้ง Recommendation letter อาจเรียกว่า Reference letter แต่ใจความก็คือเป็นจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครเหมือนกันจ้า Recommendation letter สำคัญอย่างไร