Sme คือ อะไร

Sme คือ อะไร

SME คืออะไร

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์ และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจ SME จึงถือเป็นธุรกิจที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ประเภทของธุรกิจ SME

ธุรกิจ SME แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 • กิจการการผลิต หมายถึง กิจการที่นำวัตถุดิบมาแปรรูปให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • กิจการการค้า หมายถึง กิจการที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง หรือคือการซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจัดจำหน่าย มีทั้งกิจการค้าส่ง และกิจการค้าปลีก เช่น กิจการห้างสรรพสินค้า กิจการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กิจการขายเครื่องกีฬา เป็นต้น
 • กิจการบริการ หมายถึง ธุรกิจที่เน้นการให้บริการหรือขายบริการ ไม่ได้จำหน่ายสินค้า เช่น กิจการประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ร้านเสริมสวย โรงภาพยนตร์ กิจการรับทำบัญชี เป็นต้น

ความหมายของ SME ในต่างประเทศ

Table of Contents

ในต่างประเทศ เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของธุรกิจ SME จะใช้ปัจจัยที่แตกต่างกันไป เช่น มูลค่าสินทรัพย์ถาวร ยอดขาย เงินทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงาน เป็นต้น

ความสำคัญของธุรกิจ SME

ธุรกิจ SME มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนี้

 • สร้างงานและรายได้ ธุรกิจ SME เป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนจำนวนมาก
 • กระจายรายได้ ธุรกิจ SME กระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
 • กระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ SME กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายและการลงทุน
 • สร้างนวัตกรรม ธุรกิจ SME เป็นฐานรากของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
See also  Dmg คือ อะไร

ข้อดีของการทำธุรกิจ SME

การทำธุรกิจ SME มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ต้นทุนต่ำ ธุรกิจ SME ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการเริ่มต้นธุรกิจ
 • ความยืดหยุ่น ธุรกิจ SME มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสถานการณ์
 • ใกล้ชิดลูกค้า ธุรกิจ SME ใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

ข้อเสียของการทำธุรกิจ SME

การทำธุรกิจ SME มีข้อเสียบางประการ ดังนี้

 • ความเสี่ยงสูง ธุรกิจ SME มีความเสี่ยงสูงในการล้มเหลว
 • ขาดประสบการณ์ ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 • ขาดการสนับสนุน ธุรกิจ SME มักขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

สรุป

SME เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ประกอบการ SME ควรตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจ SME และพยายามพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

WebSME คืออะไร SME (Small and Medium Enterprises) หรือที่เรียกในชื่อภาษาไทยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิขนาดกลางและขนาด … WebSME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises ชื่อภาษาไทยคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บางที่เรียกว่าธุรกิจกลาง-เล็ก) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ … WebSME คือ. SME คือ คำที่ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการดำเนินกิจกรรมทางด้าน …

SME คืออะไร – Nasnpptk

Sme คือ อะไร

Source: www.nasnpptk.com

ธุรกิจ SME คืออะไร สำคัญอย่างไรในโลกธุรกิจ

Sme คือ อะไร

Source: smedplus.com

sme คือ อะไร ความรู้เบื้องต้นก่อนลงทุน เพื่อการตัดสินใจและความสำเร็จ

Sme คือ อะไร

Source: packhai.com

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ SME | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD

Sme คือ อะไร

Source: www.iliketax.com

SMEs คืออะไร มีกี่ประเภท งานบัญชีภาษีที่ SMEs จำเป็นต้องจัดทำ

Sme คือ อะไร

Source: blog.peakaccount.com

SME คืออะไร – ลักษณะ ประเภท ข้อดีข้อเสียของ SME – Thai Winner

Sme คือ อะไร

Source: thaiwinner.com

ตามติด SMEs ไทย ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น SMEs 4.0

Sme คือ อะไร

Source: sme.krungthai.com

"SME" และ "Startup" 2 รูปแบบธุรกิจยอดนิยมสำหรับคนมีไอเดีย

Sme คือ อะไร

Source: exsheep.com

นิยามใหม่ SMEs ที่ผู้ประกอบการควรรู้

Sme คือ อะไร

Source: mgronline.com

SME คืออะไร – Nasnpptk

Sme คือ อะไร

Source: www.nasnpptk.com

Sme คือ อะไร, ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION, 1.42 MB, 01:02, 2,866, NATNARA CHANNELS, 2022-07-15T11:11:41.000000Z, 9, SME คืออะไร – Nasnpptk, www.nasnpptk.com, 3186 x 3187, jpeg, , 10, sme-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Sme คือ อะไร. Webธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนิน …

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
natnara-corporation.com

Facebook : Natnara Corp

Tell : 062-859-5241

Line ID : nat.nsk _________________________________________
#ณัฐนาราคอร์ปอเรชั่น #วางระบบบัญชี #IPO

SME คืออะไร – Nasnpptk

WebSME คือ. SME คือ คำที่ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการดำเนินกิจกรรมทางด้าน …

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

Source: Youtube.com

1. SME คืออะไร

1. SME คืออะไร

Source: Youtube.com

Startup คืออะไร แล้วมันต่างจาก SME ยังไงนะ [มีผู้สนับสนุนรายการ]

Startup คืออะไร แล้วมันต่างจาก SME ยังไงนะ [มีผู้สนับสนุนรายการ]

Source: Youtube.com

ธุรกิจใดต่อไปนี้เป็น SME #TheSecretSauceQuiz

ธุรกิจใดต่อไปนี้เป็น SME #TheSecretSauceQuiz

Source: Youtube.com

คำสาป SMEs ไทย ทำไมไม่โตสักที | The Secret Sauce EP.651

คำสาป SMEs ไทย ทำไมไม่โตสักที | The Secret Sauce EP.651

Source: Youtube.com

See also  Personal Use คือ อะไร

คำถามที่คุณต้องตอบให้ได้!! ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ | SMEมืออาชีพ EP.1

คำถามที่คุณต้องตอบให้ได้!! ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ | SMEมืออาชีพ EP.1

Source: Youtube.com

ธุรกิจ SME คืออะไร : DarkBlack แพคมาเล่า

ธุรกิจ SME คืออะไร : DarkBlack แพคมาเล่า

Source: Youtube.com

เทรนด์ธุรกิจ SMEs ปี 2025 ที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ l Mission To The Moon EP.1848

เทรนด์ธุรกิจ SMEs ปี 2025 ที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ l Mission To The Moon EP.1848

Source: Youtube.com

SME ต้องรู้! จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ดียังไง

SME ต้องรู้! จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ดียังไง

Source: Youtube.com

SME คืออะไร มีกี่ประเภท และสำคัญอย่างไร…

SME คืออะไร – ลักษณะ ประเภท ข้อดีข้อเสี…

ธุรกิจ SME คืออะไร และธุรกิจ SME ที่น่าสน…

รู้จักกับ SME คือ อะไร มีกี่ประเภท – SGEP…

SME คืออะไร – nasnpptk

ธุรกิจ SME คืออะไร ก่อนลงทุนต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

ธุรกิจ SME ด้านการผลิตสินค้า. เป็นกลุ่มธุรกิจที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ นับได้ว่าเป็น ,

SME คืออะไร – ลักษณะ ประเภท ข้อดีข้อเสียของ SMEExplore further

2 Jun 2021 · SME คืออะไร. SME (Small and Medium Enterprises) หมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งในประเทศไทย …

SME และธุรกิจ SME คืออะไร มีกี่ประเภท ไปทำความเข้าใจกันExplore further

ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนิน ,

SME คืออะไร มีกี่ประเภท และสำคัญอย่างไรในธุรกิจปัจจุบันExplore further

ยถึง กิจการที่นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นสินค้า คลอบคลุมถึงกิจการที่ทำเกี่ยวกับเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่ม, โรงงานผลิตอาหารแห้ง, โรงงานผลิตกระดาษ เป็นต้น See moreหมายถึง กิจการที่นำสินค้าสำเร็จรูปมาจำหน่ายทั้งแบบปลีก (Retailer) และแบบส่ง (Wholeseller) โดยกิจการเกี่ยวกับการค้านี้จะไม่ได้เป็นผู้ที่ผลิตสินค้าเอง เช่น … See moreหมายถึง กิจการที่ให้บริการ ไม่เน้นการจำหน่ายสินค้าที่จับต้องได้ โดยมีผู้ให้บริการเป็นพนักงานของกิจการเอง เช่น คลินิกเสริมความงาม, โรงแรม, … See more