Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

หัวข้อ: SME Bank คือธนาคารอะไร

คำบรรยาย:

 • ความหมายของ SME
 • ความหมายของ SME Bank
 • บทบาทของ SME Bank
 • ผลิตภัณฑ์และบริการของ SME Bank
 • คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ SME Bank
 • ช่องทางการติดต่อ SME Bank

เนื้อหา:

ความหมายของ SME

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • วิสาหกิจรายย่อย (Micro) มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 • วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) มีรายได้เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ความหมายของ SME Bank

SME Bank คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง และ กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินกับผู้ประกอบการไทยรายเล็ก ในด้านสินเชื่อหรือการร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

Table of Contents

บทบาทของ SME Bank

SME Bank มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ดังนี้

 • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME Bank ให้บริการสินเชื่อกับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SME Bank ให้บริการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้กับ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SME Bank สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จ
See also  Verbal Communication คือ อะไร

ผลิตภัณฑ์และบริการของ SME Bank

SME Bank ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ SMEs ดังนี้

 • สินเชื่อ SME Bank ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ร่วมลงทุน SME Bank ให้บริการร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพ
 • บริการพัฒนาธุรกิจ SME Bank ให้บริการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน บัญชี และกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ SME Bank

ผู้ใช้บริการ SME Bank ต้องเป็นผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจในประเภทที่ SME Bank กำหนด และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการขนาดย่อม
 • มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • มีสินทรัพย์ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ไม่เป็นลูกหนี้เสียหรือมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินอื่น

ช่องทางการติดต่อ SME Bank

ผู้ใช้บริการ SME Bank สามารถติดต่อ SME Bank ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • สำนักงานใหญ่ SME Bank ตั้งอยู่ที่ 100 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • สาขา SME Bank มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ
 • โทรศัพท์ 1357
 • เว็บไซต์ www.smebank.co.th

สรุป

SME Bank เป็นธนาคารของรัฐที่มุ่งเน้นให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทย SME Bank มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย เพื่อให้ SMEs สามารถเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จ

WebSME คือ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจจะก้าวไกลได้ ต้องใส่ใจทุกด้าน เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจของ … Webเราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ. สำนักธุรกิจ. เครื่องคำนวณสินเชื่อเอสเอ็มอี. สมัครสินเชื่อออนไลน์ … Webธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย … 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 . ทุกวัน … Webด้วยบริการใหม่ SME Service จากแอพ SCB EASY ให้คุณจัดการธุรกรรมทางธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ ในแอพเดียว … มัลแวร์คืออะไร. … ธนาคารขอแนะนำให้ … Webสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme เรามีหลายหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าว …

SME Bank #4055095

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: www.logothailand.com

SME Bank Unveils RM3 billion Worth Sukuk Wakalah Programmes | BusinessToday

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: www.businesstoday.com.my

Govt Invites 3 Potential Investors to Start Due Diligence of SME Bank

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: propakistani.pk

SME Bank okays RM30b fund to SMEs

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: themalaysianreserve.com

sme-bank-group – Dita Selia

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: www.ditaselia.my

SME Bank’s role will be enhanced, says new CEO | Free Malaysia Today (FMT)

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: www.freemalaysiatoday.com

SME Bank อัดฉีดสินเชื่อ7 พันลบ. เสริมสภาพคล่อง SMEs • ชี้ช่องรวย

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: cheechongruay.smartsme.co.th

SME Bank

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: fhlogo.blogspot.com

SME Bank first DFI in M'sia, Asean to join The Montreal Group | New

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: www.nst.com.my

SME Bank posts profit despite difficult pandemic-hit year

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Source: themalaysianreserve.com

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร, SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย, 984.38 kB, 00:42, 676, SME Development Bank, 2022-05-23T11:00:13.000000Z, 9, SME Bank #4055095, www.logothailand.com, 800 x 800, jpeg, sme bank money logo grade 1st worksheets, 10, sme-bank-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

See also  อะไร คือ Ornithology

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร. Webสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme ตอบโจทย์ธุรกิจหลากหลาย เพิ่มความคล่องตัวและเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ อนุมัติไว กู้ง่าย ผ่อนสบาย วงเงินสูง. Webวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คืออะไร. ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มี …

#SMEDBank #ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ก้าวสู่ปีที่ 20 พร้อมสนับสนุน #เติมทุนคู่พัฒนา พาเอสเอ็มอีไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ติดต่อ Call Center 1357

SME Bank #4055095

Webด้วยบริการใหม่ SME Service จากแอพ SCB EASY ให้คุณจัดการธุรกรรมทางธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ ในแอพเดียว … มัลแวร์คืออะไร. … ธนาคารขอแนะนำให้ … Webสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme เรามีหลายหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าว …

SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย

SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย

Source: Youtube.com

รวมสินเชื่อธนาคาร SME Bank |Sme bank สินเชื่อรายย่อย |สินเชื่อ sme รัฐบาล

รวมสินเชื่อธนาคาร SME Bank |Sme bank สินเชื่อรายย่อย |สินเชื่อ sme รัฐบาล

Source: Youtube.com

โครงการความร่วม บสย. และ SME D Bank วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้าน ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

โครงการความร่วม บสย. และ SME D Bank วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้าน ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

Source: Youtube.com

SME D Bank เผย ผู้ประกอบการ SME แห่ขอสินเชื่อโตทะลุ 40 %

SME D Bank เผย ผู้ประกอบการ SME แห่ขอสินเชื่อโตทะลุ 40 %

Source: Youtube.com

SME-D Bank Present

SME-D Bank Present

Source: Youtube.com

SME D BANK ธนาคารเพื่อคนตัวเล็ก กู้ชีพ SME

SME D BANK ธนาคารเพื่อคนตัวเล็ก กู้ชีพ SME

Source: Youtube.com

SME Bank ยัน…ไม่ทิ้งเหยื่อโควิด นักธุรกิจขอรับความช่วยเหลือได้ | เจาะลึกทั่วไทย | 03 เม.ย. 63

SME Bank ยัน...ไม่ทิ้งเหยื่อโควิด นักธุรกิจขอรับความช่วยเหลือได้ | เจาะลึกทั่วไทย | 03 เม.ย. 63

Source: Youtube.com

TF News | SME D Bank คลอดแพ็กเกจสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท กู้ได้สูงถึง 15 ล้านบาท

TF News | SME D Bank คลอดแพ็กเกจสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท กู้ได้สูงถึง 15 ล้านบาท

Source: Youtube.com

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

Source: Youtube.com

ธนาคาร sme – เปิดให้ขอสินเชื่อ Sme Bank ง่ายๆ …

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailandเกี่ยวกับ SME D Bank ติดต่อเรา ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หน้าหลั…เพื่อสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบการร่วมลงทุน (Venture Capital) โด…ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (…ธพว.ได้กําหนดหลักการและแนวทางธรรมาภิบาลของธนาคาร ออกเป็…เกี่ยวกับ SME D Bank ติดต่อเรา ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หน้าหลั…310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เข…

ธนาคาร sme – เปิดให้ขอสินเชื่อ Sme Ban…

SME D Bank ทุ่ม 10,000 ลบ. เปิดตัวสินเชื่…

10 สินเชื่อ SME ที่ไหนดี ปี 2023 อนุมัติไว กู้…

ธุรกิจ SME จะเติบโตได้อย่างก้าวไกล ต้องใส่ใจในทุกเรื่อง | SCB

sme คือ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจจะก้าวไกลได้ ต้องใส่ใจทุกด้าน เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจของ ,

SME และธุรกิจ SME คืออะไร มีกี่ประเภท ไปทำความเข้าใจกัน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คืออะไร. ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มี ,

มีใครเคยทำงาน SME BANK บ้างไหมครับ

มีใครเคยทำงาน SME BANK บ้างไหมครับ ( ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้างหรอครับ ) มนุษย์เงินเดือน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ,

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยExplore further

คารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง และ กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินกับผู้ประกอบการไทยรายเล็ก ในด้านสินเชื่อหรือการร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์

See also  อะไร คือ Globalization