สรุป เรื่อง กรด เบส

วิดีโอเต็มรูปแบบของสรุป เรื่อง กรด เบส

สรุป เรื่อง กรด เบส

สรุปเรื่อง กรด-เบส คือ กรดที่มีสมบัติให้โปรตอนไอออน (proton) และเบสคือสารที่มีสมบัติรับโปรตอนไอออน โดยมีหลายแนวคิดในการนิยามกรด-เบส เช่น Arrhenius Concept ที่กล่าวว่า กรด คือ สารประกอบที่มี H และเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวให้ H+ หรือ H3O+ ส่วนเบส คือ สารประกอบที่มี OH และเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวให้ OH-

ข้อจำกัดของทฤษฎี Arrhenius Concept คือ สารประกอบต้องละลายได้ในน้ำและไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมสารประกอบบางชนิดเช่น NH3 จึงเป็นเบส.

กรณีที่ต้องการสร้างเกี่ยวกับ สรุป เรื่อง กรด เบส พูดภาษาไทย โดยประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .
ขออธิบายเกี่ยวกับกรดและเบสให้ละเอียดโดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม กรดและเบสเป็นสารที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกัน โดยกรดจะมีคุณสมบัติที่จะให้โปรตอนได้ ส่วนเบสจะมีคุณสมบัติที่จะรับโปรตอนได้ นอกจากนี้ กรดและเบสยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างอื่น ๆ ด้วย เช่น กรดจะมีความเป็นกรด (acidic) และเบสจะมีความเป็นเบส (basic) ซึ่งจะทำให้กรดและเบสมีการปฏิกิริยากับสารอื่นได้อย่างแตกต่างกัน .

ค้นพบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร สรุป เรื่อง กรด เบส เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน สำรวจ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปเรื่อง กรด-เบส คือ กรดที่มีสมบัติให้โปรตอนไอออน (proton) และเบสคือสารที่มีสมบัติรับโปรตอนไอออน ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  ข้อสอบ ปลาย ภาค ม 2 คณิตศาสตร์