สาร ได ออก ซิ น

สารไดออกซิน (Dioxin) เป็นกลุ่มสารที่มีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยวงแหวนเบนซีน (benzene ring) 2 วง เชื่อมต่อกันด้วยออกซิเจนอะตอม 1-2 อะตอม ถ้ามี 2 อะตอม เรียกว่า dibenzo-dioxin (DD) ถ้ามี 1 อะตอม เรียกว่า dibenzo-furan (DF) ทั้ง 2 สาร มักเกิดร่วมกัน จึงมีการใช้ชื่อว่า dioxin.

สารไดออกซิน และต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 10 โดย, คุณสามารถเขียนได้เลยครับ!
สารไดออกซิน (dioxin) เป็นสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ และเป็นสารพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะต่อระบบการเจริญเติบโตและระบบฮอร์โมน โดยสารไดออกซินมีหลายชนิด แต่สารที่มักพูดถึงกันมากที่สุดคือ 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) ที่ถือว่าเป็นสารพิษที่มีความเป็นอันตรายสูงที่สุดในกลุ่มไดออกซิน

สาร ได ออก ซิ น สำรวจ ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด สาร ได ออก ซิ น แตกต่าง บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ สารไดออกซิน (Dioxin) เป็นกลุ่มสารที่มีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยวงแหวนเบนซีน (benzene ring) 2 วงเรียนรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

สาร ได ออก ซิ น วิดีโอ

สาร ได ออก ซิ น

See also  เกรียงไกร ไทย อ่อน ประวัติ