โคลง ภาพ พระ ราช พงศาวดาร

โคลง ภาพ พระ ราช พงศาวดาร สำรวจ ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด โคลง ภาพ พระ ราช พงศาวดาร หลากหลาย บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ โคลงภาพพระราชพงศาวดารเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ความรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วิดีโอชัดเจนจากโคลง ภาพ พระ ราช พงศาวดาร

โคลง ภาพ พระ ราช พงศาวดาร

โคลงภาพพระราชพงศาวดารเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ โคลงภาพพระราชพงศาวดารมีจำนวนหลายบทและหลายเรื่อง แต่เรื่องที่ถูกนำมาเป็นแบบเรียนภาษาไทยมีด้วยกัน 2 เรื่อง คือ โคลงบรรยายภาพที่ 10 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง และ โคลงบรรยายภาพที่ 56 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต โคลงภาพพระราชพงศาวดารมีจำนวนหลายบทและหลายเรื่อง แต่เรื่องที่ถูกนำมาเป็นแบบเรียนภาษาไทยมีด้วยกัน 2 เรื่อง คือ โคลงบรรยายภาพที่ 10 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง และ โคลงบรรยายภาพที่ 56 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
โคลงภาพพระราชพงศาวดารเป็นการแต่งคำประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดประสงค์เพื่อบำรุงฝีมือช่างสยาม ให้ได้แสดงความสามารถด้านการวาดภาพออกมา และเชิดชูเกียรติหมู่เสวกามาตย์ที่มีความกล้าหาญ สุจริต และกตัญญูต่อแผ่นดิน โคลงภาพพระราชพงศาวดารประกอบไปด้วยโคลง 56 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะประกอบไปด้วยหลายๆ บท และหลายๆ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน โคลงภาพพระราชพงศาวดารได้ถูกแต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2430 .

See also  ส่วนประกอบ จดหมาย กิจ ธุระ