สาร ไค ติ น

สารไคติน (Chitin) เป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีสายยาวเป็นโฮโมพอลิเมอร์สายยาวของ N-acetyl-D-glucosamine ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของกลูโคส โครงสร้างของสารไคตินคล้ายกับเซลลูโลส แต่หมู่ hydroxyl (-OH) ที่ตำแหน่ง C2 จะถูกแทนที่ด้วยกลุ่ม acetyl amino (-NHCOCH3) เป็นโครงสร้างผนังเซลล์หลักของฟังไจ ในเปลือกหุ้มของสัตว์ประเภท อาร์โทพอด อาทิ กุ้ง ปู และ แมลง โครงสร้างของสารไคตินคล้ายกับเซลลูโลส ไคตินสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนโปรตีน เคราติน เป็นสารที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ ทางอุตสาหกรรม .

หากต้องการเขียน สารไคติน พิจารณาใช้ข้อมูลจากข้างต้นเพื่อใช้.
สารไคตินเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีสายยาวเป็นโฮโมพอลิเมอร์สายยาวของ N-acetyl-D-glucosamine ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของกลูโคส ต่อกับด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) แบบ β-1,4 แต่หมู่ hydroxyl (-OH) ที่ตำแหน่ง C2 จะถูกแทนที่ด้วยกลุ่ม acetyl amino (-NHCOCH3) เป็นโครงสร้างผนังเซลล์หลักของฟังไจ ในเปลือกหุ้มของสัตว์ประเภท อาร์โทพอด อาทิ กุ้ง ปู และ แมลง โครงสร้างของสารไคทินคล้ายกับ เซลลูโลส ไคทินสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนโปรตีน เคราติน เป็นสารที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ ทางอุตสาหกรรม .

สาร ไค ติ น รับชม ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด สาร ไค ติ น หลากหลาย บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ สารไคติน (Chitin) เป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีสายยาวเป็นโฮโมพอลิเมอร์สายยาวของ N-acetyl-D-glucosamineความรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

สาร ไค ติ น วิดีโอ

สาร ไค ติ น

See also  ต้ม ซุป มักกะ โร นี