สารประกอบ ฟี น อ ล

สารประกอบฟีนอล (Phenol) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุล C6H5OH และเป็นผลิตภัณฑ์ของการสกัดจากถ่านหิน แต่ปัจจุบันมีการผลิตจากปิโตรเลียมในปริมาณมาก โดยฟีนอลเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญเนื่องจากเป็นสารตั้งต้นของสารหลายชนิดและสารประกอบที่เป็นประโยชน์ การใช้หลักของฟีนอลคือใช้ในการสังเคราะห์พลาสติกและวัสดุที่เกี่ยวข้อง ฟีนอลและอนุพันธ์ทางเคมีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิต โพลีคาร์บอเนต, อีพอกซี, เบคิไลต์, ไนลอน, ผงซักฟอก, สารเคมีกำจัดวัชพืช เช่น สารเคมีกำจัดวัชพืช phenoxy และยาเสพติดจำนวนมาก

ขอบคุณที่ให้โอกาสให้ ช่วยเหลือค่ะ 🙏
สารประกอบฟีนอล (Phenol compounds) เป็นกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นวงแหวนอะโรมาติกซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนอย่างน้อยหนึ่งอะตอมที่เกี่ยวข้องกับอะตอมของคาร์บอนของวงแหวนจะถูกแทนที่ด้วยหมู่ไฮดรอกซิลอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม (-OH) โดยสารประกอบฟีนอลมีคุณสมบัติทางกายภาพเป็นของแข็ง ไม่มีสี ถูกออกซิเดชันได้ง่าย และเป็นกรดอ่อน ละลายได้ใน NaOH, Na2CO3 แต่ไม่ละลายใน NaHCO3 . สารประกอบฟีนอลมีการใช้ในหลายสาขา เช่น การผลิตสารเคมี, การผลิตยา, การผลิตเครื่องสำอาง, การผลิตพลาสติก, การผลิตผ้า, การผลิตสารเคมีชีวภาพและการผลิตเครื่องดื่ม.

ความประทับใจจากสารประกอบ ฟี น อ ล

สารประกอบ ฟี น อ ล

รับทราบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร สารประกอบ ฟี น อ ล เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน เรียนรู้ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สารประกอบฟีนอล (Phenol) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุล C6H5OH ค้นพบวิธีที่จะ พัฒนาทักษะ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  ลาบ หมู ทอด ครัว บ้าน พิ ม