แอลฟา อะ ไม เล ส

เกี่ยวกับ แอลฟา อะ ไม เล ส นั้นมีความหลากหลายและมีข้อมูลเป็นจำนวนมากค่ะ โดยเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยมาจัดทำให้เป็นได้แก่

– อะไมเลส ( Amylase) เป็นเอนไซม์ในกลุ่ม Hydrolases และ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ( Catalyst ) ในการ เปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาล โดย ไฮโดรไลซ์ พันธะ 1,4-glycosidase bond ในโมเลกุลของสตาร์ช ( starch) ให้มี ขนาดของโมเลกุลเล็กลง ท าให้ได้เป็นเดกซ์ทริน ( dextrin) และน้ าตาล ( sugar) .

แอลฟา-อะไมเลส (Alpha-amylase) เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายแป้งโดยตัดพันธะไกลโคไซด์ที่ตำแหน่งอัลฟา 1 และ 4 แบบสุ่ม ทำให้โมเลกุลของสตาร์ช (Starch) และไกลโคเจน (Glycogen) ถูกไฮโดรไลซ์ได้ น้ำตาลที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายแป้งคือ กลูโคส (Glucose) และมอลโทส (Maltose) .

แอลฟา อะ ไม เล ส เข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด แอลฟา อะ ไม เล ส หลากหลาย บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ เกี่ยวกับ แอลฟา อะ ไม เล ส นั้นมีความหลากหลายและมีข้อมูลเป็นจำนวนมากค่ะความรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

แอลฟา อะ ไม เล ส วิดีโอ

แอลฟา อะ ไม เล ส

See also  สมัคร Line Man ร้านอาหาร หักกี่เปอร์เซ็นต์