โปรแกรม ส แค ร ช

สำหรับเกี่ยวกับ โปรแกรม ส แค ร ช ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะและเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานแล้วสามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบน เว็บไซต์ได้

ขอให้ท่านสนุกกับการใช้โปรแกรม Scratch ค่ะ
โปรแกรม Scratch คือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง (Block Programming) แล้วนำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง (Code) เพื่อสั่งให้โปรแกรม Scratch ทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ . โปรแกรม Scratch สามารถใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ เกม ดนตรี และศิลปะและเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานแล้วยังสามารถนำชิ้นงานที่สร้างนี้ นำไปแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้.

นี่คือวิดีโอโปรแกรม ส แค ร ช

โปรแกรม ส แค ร ช

รับรู้ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด แตกต่าง ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ โปรแกรม ส แค ร ช แพลตฟอร์มของเราจะ สร้าง เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี สำหรับเกี่ยวกับ โปรแกรม ส แค ร ช ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

See also  วิชา ศิลปะ ป 3