หลักสูตร แกน กลาง 2551 สุขศึกษา และ พลศึกษา

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 ค่ะ

หากท่านต้องการเขียนเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความต้องการให้ประกอบด้วยอย่างน้อย 10 ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ที่ผมแนบไว้ให้ค่ะ

: https://www.rbss.ac.th/site/?page_id=4052
: https://krucomonlines.com/download-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-2551-%e0%b8%9b%e0%b8xa3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9x87/
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ .

หลักสูตรพลศึกษา 2551 เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม เช่น การบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการและป้องกันอุบัติเหตุ การบำบัดและป้องกันโรค และการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแกร่ง.

ขอบคุณมากค่ะ 🙏

วิดีโอเต็มรูปแบบของหลักสูตร แกน กลาง 2551 สุขศึกษา และ พลศึกษา

หลักสูตร แกน กลาง 2551 สุขศึกษา และ พลศึกษา

See also  การ หา มวล อะตอม