โรงเรียน ไตร รัต นาภิ รักษ์

โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ เป็นโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่ตั้งอยู่ที่ 3/2 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมีพื้นที่ใช้สอนกว่า 20 ไร่ และมีผู้เรียนจำนวนมากกว่า 5,000 คน .

หากคุณต้องการเขียนโรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ แต่ละจะต้องประกอบด้วยคำไม่ต่ำกว่า 200 คำและไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่อง.

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณค่ะ 🙏
โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีวัดไตรรัตนาราม โดยพระครูรัตนาภิรักษ์ เป็นผู้ลงนามแทน ในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษา โทรศัพท์ 02-9719284 โทรสาร 02-9718358 .

วิดีโอเต็มรูปแบบของโรงเรียน ไตร รัต นาภิ รักษ์

โรงเรียน ไตร รัต นาภิ รักษ์

See also  สาร กึ่ง ตัวนำ คือ