บท สวด ปา เจ รา

บทสวดปาเจรา จริยาโหนติ เป็นบทสวดที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในงานวันไหว้ครูของไทย โดยบทสวดประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .
บทสวดปาเจราเป็นบทสวดที่มีความหมายเกี่ยวกับการเคารพครู โดยประเพณีนี้จะมีการทำพานและช่อกรวยดอกไม้ไหว้บูชาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ และร่วมกล่าวบทบูชาครูและบทสวดมนต์ ‘ปาเจรา’ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณที่สาม โดยประเพณีนิยมของพิธีไหว้ครู จะมีทั้งการทำพานและช่อกรวยดอกไม้ไหว้บูชาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนร่วมกล่าวบทบูชาครูและบทสวดมนต์ ‘ปาเจรา’ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณที่สาม . หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยได้ในการตอบข้อสงสัยของคุณได้ค่ะ.

วิดีโอเต็มรูปแบบของบท สวด ปา เจ รา

บท สวด ปา เจ รา

See also  ภาษา ไทย ป 2