รถ ไถ ไร้ คน ขับ เป็น เทคโนโลยี ประเภท ใด

เกี่ยวกับ รถ ไถ ไร้ คน ขับ เป็น เทคโนโลยี ประเภท ใด มีอยู่หลายแหล่งที่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะ ตามที่ค้นหาจากเว็บไซต์ของ Exclusive.co.th เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักคือ

1. Computer Vision เปรียบเสมือนตาของรถยนต์ที่ทำให้รถสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆได้
2. Deep Learning ถือเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ไร้คนขับโดยจะนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเรียนรู้วิเคราะห์สภาพท้องถนน
3. Robotic คือ ส่วนที่รับคำสั่งที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เพื่อแปลงเป็นเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วไปสั่งการหรือควบคุมรถให้อยู่ในเชิงที่โปรแกรมต้องการ
4. Navigation เป็นระบบนำทางโดยใช้ดาวเทียม

: https://www.exclusive.co.th//read/16

หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากดลิงก์ข้างบนได้เลยค่ะ
รถไถไร้คนขับเป็นเทคโนโลยีขับรถยนต์อัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการควบคุมการขับขี่ โดยไม่ต้องมีคนขับ และมีการใช้เทคโนโลยี Computer Vision, Deep Learning, Robotic และ Navigation เพื่อช่วยให้รถยนต์ได้รับรู้สภาพแวดล้อมและสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย .

วิดีโอล่าสุด รถ ไถ ไร้ คน ขับ เป็น เทคโนโลยี ประเภท ใด

รถ ไถ ไร้ คน ขับ เป็น เทคโนโลยี ประเภท ใด

See also  แซ น วิ ช สลัด ไข่