สูตร การ หาความ ยาว รอบ รูป

สูตรการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ ความยาวรอบรูป = 4s โดยที่ s คือ ความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

และไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่อง

: wikiHow. (2022). หาความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส. https://th.wikihow.com/หาความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

: School online 4U. (2019). รูปสามเหลี่ยม (Triangle). https://www.schoolonline4u.com/triangle/

: Goonone. (2022). ความยาวรอบรูป (perimeter). https://www.goonone.com/surface-area-and-volume/868-ความยาวรอบรูป.html

: wikiHow. (2022). How to Find the Perimeter of a Square. https://www.wikihow.com/Calculate-the-Perimeter-of-a-Square

สูตรการหาความยาวรอบรูปของรูปทรงเรขาคณิต หรือสูตรเส้นรอบรูป คือ ผลบวกของด้านทั้งหมดของรูปทรงเรขาคณิต โดยใช้หน่วยวัดเดียวกัน เช่น เซนติเมตร (cm) หรือ เมตร (m) และอย่างไรก็ตาม สูตรการหาความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะเป็น P = 4a โดย a คือ ความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัส .

ถ้าคุณต้องการทราบสูตรการหาความยาวเส้นรอบรูปของรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ โปรดแจ้งให้ฉันทราบได้นะคะ

สูตร การ หาความ ยาว รอบ รูป สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น สูตร การ หาความ ยาว รอบ รูป ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ สูตรการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ ความยาวรอบรูป = 4s โดยที่ s คือ หลากหลาย ที่คุณสนใจ

ดูสูตร การ หาความ ยาว รอบ รูป ต่อไปนี้

สูตร การ หาความ ยาว รอบ รูป

See also  ใบ งาน การ งาน ป 3